OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET
SERIEN AC NIST TARHIT si K902

N:r 14. Uppgift å de inom länet vid skiftesverket stationerade lantmätarnas
namn och adresser.

Överlantmätare:
E. H. Rudhe, adr.: Umeå, tjänstetelefon 782.

Åssistent vid lantmäterikontoret:
K. M. Forss, adr.: Umeå.

Distriktsläntmätare:

i Nordmalings distrikt: N. A. Rasmuson, adr.: Umeå, telefon 1098,

i Umeå distrikt: G. Tillgren, adr.: Umeå, telefon 651 — sommartid Stöcksjö,
telefon 9,

Vännäs distrikt: H. Lidman, adr.: t. v. Umeå, telefon 1291,

Degerfors distrikt: G. F. Fagerquist, adr.: Vindeln, telefon 86,

Burträsks distrikt: K. E. Lindeberg, adr.: Burträsk, telefon 27,

Nysätra distrikt: B. Sjögren, adr.: Umeå, telefon 1690,

Skellefteå södra distrikt: E. A. I. Hedman, adr.: Skellefteå, telefon 416,

Skellefteå norra distrikt: G. A. Snellman, adr.: Skellefteå, telefon 214,

Byske distrikt: N. Jönsson, adr.: Umeå, telefon 645,

Norsjö distrikt: W. V. V. Engström, adr.: Umeå, telefon 929,

Lycksele distrikt: A. Th. Broström, adr.: Lycksele, telefon 231,

Bjurholms distrikt: P. G. Y. Ostwald, adr.: Mariestad -— Tjänsten uppehål¬
les av t. f. distriktslantmätaren K. J. O. Dahm, adr.: Umeå, telefon 1707,

i Vilhelmina distrikt: K. Z. Norman, adr.: Vilhelmina, telefon 98.

de je be js re tt rr fre fre rs

N:r 15. Förordnad kommissionär vid lantmäterikontoret.

Till allmän kännedom kungöres, att såsom kommissionär vid lantmäteri¬
kontoret i Västerbottens län för år 1932 förordnats fru Alma Bäckström med
adress Lantmäterikontoret, Umeå, telefon 282.

N:r 16. Återkallad efterlysning.

Den i länsstyrelsens allmänna kungörelser den 3 februari 1931 (Ser. A.
n:r 32) på begäran av länsstyrelsen i Västmanlands län intagna efterlysning
av musikern Einar Georg Sandberg varder härmed återkallad, då Sandberg
numera anträffats och börjat avtjäna straffet.