OCR Output

1932 DEN 11 JANUARI. N:ris 11—13 Kl

Boksjö valdistrikt med valställe i Boksjö, omfattande Boksjö,Leksnäs, Mei¬
lansjö, Sördal, Stångberg norra, Stångberg södra och Väritsfjäll;

Joeströms valdistrikt med valställe i Joeström, omfattande Joesjö, Joe¬
ström, Ström och Västansjö;

Laxnäs valdistrikt med valställe i Tärna kyrkoby, omfattande Forsbäck,
Granås, Laisholm, Laxnäs, Laxvik, Sandvik, Skytteanska skolan, Skytteanska
folkskolan, Skytteanska barnhemmet, Storsand, Sundsliden, Tärnafors, Tärna¬
ström, Västervik, Erik Måns Blaiken, Rifjäll, Långfjäll, Väritoppfjäll och Stor¬
fjäll norra;

Norra Fjällnäs valdistrikt med valställe i Norra Fjällnäs, omfattande
Björkbacka, Fjällnäs norra, Tärnaåstrand och Bångfjäll;

Rönäs valdistrikt med valställe i Rönäs, omfattande Rönäs och Täng¬
vattnet;

Strimasunds valdistrikt med valställe i Strimasund, omfattande Högstaby,
Strimasund och Vilasund;

Ståljjälls valdistrikt med valställe i Rödingsfors eller Ajaur, omfattande
Gardvik, Rödingfors och Yttervik;

d Umfors valdistrikt med valställe i Umafors by, omfattande Umafors och
masjö;

Ängesdals valdistrikt med valställe i Ängesdals by, omfattande Björknäs
övre, Fjällnäs södra, Fräkenvik, Högås, Ängesdal och Vapstens lappby.

> Dessa beslut skola, där de icke på anförda besvär undanröjas, träda i till¬
lämpning beträffande val, som förrättas enligt de röstlängder, vilka komma att
upprättas år 1932.

Umeå i landskansliet den 11 januari 1932.

På Länsstyrelsens vägnar:

ELIS ALMGREN. ALLAN RIETZ.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri