OCR Output

16 1932 DEN 11 JANUARI. N:ris 11—13

nabäck, Brattbäck, Finnäs, Friden, Friheten, Norråker och Pauträsk samt
skogstorpen Buberget, Råberget, Svartliden n:ris 1—3 och Åsen;

Norrbergs valdistrikt med valställe i Norrberg, omfattande Norrberg och
Näsvattnet samt skogstorpen Hede, Hjalmarslund, Kronåker, Myrheden, Myr¬
backa, Rönnbäck och Sabbotsliden å kronoparken Luspberget ävensom samt¬
liga kolonat å kronoparkerna Luspberget och Rönnliden;

Långvattnets valdistrikt med valställe i Långvattnet, omfattande Bratt¬
åker, Lubbträsk, Långvattnet, Skäggvattnet och Strandkulla samt skogstorpen
Björkliden, Brännbacka, Granås, Högliden, Lövliden, Nyhem, Skog och Öster¬
ås å kronoparken Rönnliden;

Umnäs valdistrikt med valställe i Umnäs, omfattande Bastansjö, Holm¬
träsk, Hällnäs, Skansnäs och Umnäs;

Harrviks valdistrikt med valställe i Harrvik, omfattande Grannäs, Harr¬
sjö, Harrvik och Ullisjaur;

Nordanås valdistrikt med valställe i Nordanås, omfattande Forsmark,
Fjällsjö, Höglund, Järvsjö, Nordanås, Slussfors, Torpstad och frälsetorpet
Station;

Abborrbergs valdistrikt med valställe i Abborrberg, omfattande Abborr¬
berg, Blekfjäll, Gardsjönäs och Perstorp;

Strömsunds valdistrikt med valställe i Strömsund, omfattande Ankar¬
sund, Bäckmark, Fjällbosjö, Långbäck, Olofsberg, Storholm, Stornäs, Ström¬
sund, Tallträsk, Umstrand norra och södra samt skogstorpen Adolfslund, Bä¬
vertjärn, Eriksberg, Fräkenvik, Havsjön, Högås, Höjden, Laisoknäs, Matta¬
berg, Nyåker, Rörvik, Sandås, Stennäs, Svärdsvik, Viken, Åsbo och Hobbmy¬
ran å kronoparken Kyrkberget;

Blaiken. valdistrikt med valställe i Blaiken, omfattande Ersmark, Hög¬
land, Kyrkberg, Laisbäck, Renberg, Sandvik och Stenlunda samt skogstorpet
Högmyr å kronoparken Gunnarn;

Kaskeluokt valdistrikt med valställe i Kaskeluokt, omfattande Kaskeluokt,
Storsten och Östervik samt skogstorpen Blassan n:ris 1—3, Fristad, Lillber¬
get och Nipern å kronoparken Rönnliden;

Skarvsjö valdistrikt med valställe i Skarvsjö, omfa ttande Börtingberg,
Långnäs, Norrheden, Skarvsjö och Verksamheten ävensom skogstorpen Byss¬
träsk n:ris 1 och 2 samt samtliga kolonat å kronoparken Jovan;

Stensele valdistrikt med valställe i Stensele, omfattande Forsvik, Luspen
n:r 1 med undantag av de fastigheter, som ingå i Storumans järnvägssam¬
hälle, Lönnberg, Stensele, Stentorp och Vinliden samt skogstorpet Berglunda;

Storumans valdistrikt med valställe i Storuman, omfattande Brännholm,
Dal, Ensamheten, Fredrikssten, Gubbträsk, Gunnarberg, Luspen, med undan¬
tag av de fastigheter, som tillhöra Stensele valdistrikt, Luspholm, Luspsjö,
Norrdal, Rönnäs och Vallnäs, skogstorpen Avasund, Stensund, Sundberget
och Åstorp samt kolonaten Stångträsk n:ris 1—14 å kronoparken Gunnarn
ävensom skogstorpet Forsnacken å kronoparken Luspberget.

Tärna socken.

Björkfors valdistrikt med valställe i Björkfors by, omfattande Björkfors,
Klippen, Krokfors och Majsotliden;

Björknäs valdistrikt med valställe i Nedre Björknäs, omfattande Björk¬
näs nedre, Björkås, Boitiken, Giebna, Glunkviken, Lövlund, Rönnbäck, Skal¬
mardal, Virisen och Vefsenvattnet;