OCR Output

14 1932 DEN 11 JANUARI. N:ris 11—13

Rönnås, Vägsele, Åttonträsk och Ytterfors, kronotorpen Alphyddan, Framnäs,
Fjällstugan, Fridlunda, Haraldsgården, Lustigbacken, Lomyran, Myran,
Mårdberg, Mårdberg västra, Söderå och Öreboda å kronoparken Tallträsk¬
liden och samtliga kolonat å nämnda kronopark.

Kroksjö valdistrikt med valställe i Kroksjö, omfattande Fjällberg, Holm¬
träskbränna, Kroksjö, Långliden, Myrträsk, Norrberg, Råberg, Rönnfors,
Skaraborg och Tjärnberg, kronotorpet Rönnliden å kronoparken Tallträskli¬
den samt samtliga kronotorp och kolonat å kronoparken Alsen;

Betsele valdistrikt med valställe i Betsele, omfattande Betsele, Bergdala,
Brännland, Hörningen, Kronåker, Sandfors och Stenhamn, kronotorpen Bö¬
jern, Fridhem och Skoveltorp å kronoparken Skovelliden, kronotorpen Björk¬
torp, Bålfors, Eriksdal N:ris 1 och 2, Holmen, Joelstorp och Lövkulla å kro¬
noparken Lyckan samt kronotorpet Södra Betsele å kronoparken Tannberget;

Umgransele valdistrikt med valställe i Umgransele, omfattande Avalund,
Granfors, Granselelund, Granhöjden, Högland, Norrkulla, Stenkulla och Um¬
gransele, kronotorpen Adolfslund, Granmyran, Hästhöjden, Hästliden, Krono¬
borg, Mattsåker, Nyäng, Nysäter n:r 1, Nysäter n:r 2, Nytomta, Orrliden,
Rörmyrberg, Solbacka, Sörbacken, Tallbacka, Västerås och Ängsmark å kro¬
noparken Säter samt kronotorpet Österås å kronoparken Lyckan;

Fäbolidens valdistrikt med valställe i Fäboliden, omfattande Bjurträsk,
Borås, Fäboliden och Söderby;

Kattisavans valdistrikt med valställe i Kattisavan, omfattande Avasund,
Fikengård, Hedmark, Hedvik, Kattisavan, Medelås, Söderfors, Tallberg och
Västansjö samt kronotorpen Alohyddan, Alovik, Buviksnäs, Framnäs, Gustafs¬
borg, Kristinehamn, Lillberg, Nyhem, Rusfors, Tallå, Tara, Tväråträsk, Vår¬
by och Örnträsk å kronoparken Rämen;

Pausele valdistrikt med valställe i Pausele, omfattande Bäcknäs, Hjalmars¬
lund, Norrvik, Paulund, Pausele och Trevnaden, kronotorpet Lövnäs å krono¬
parken Spänningträskliden samt kronotorpen Björkhem, Dalhem och Nybyg¬
get å kronoparken Pauliden;

Rusele valdistrikt med valställe i Rusele, omfattande Avanäs, Blåvik och Ru¬
sele, kronotorpen Lerbäcksnäs, Mittisundet och Näset å kronoparken Spän¬
ningträskliden samt kronotorpen Bergvik och Mettjaurtorpet å kronoparken
Nordanås;

Norrbybergs valdistrikt med valställe i Norrbyberg, omfattande Arlalund,
Bjurholm, Gravmark, Lycksaberg, Norrby, Norrholm och Stenträsk samt kro¬
notorpen Gattijaur, Holmberg, Lillarlalund, Sidberg, Sidvallen, Tväråberg
och Villtjärn å kronoparken Metseken;

Husbondlidens valdistrikt med valställe i Husbondliden, omfattande Al¬
vik, Falmark, Falträsk, Falåberg, Falåström, Gustafstorp, Husbondliden, Sjö¬
näs och Åtjärn, kronotorpet Lillåtjärn å kronoparken Metseken, kronotorpen
Backen, Björkåsen, Kronoberg, Lilltjärn, Marieberg, Nilsmark, Nyåker, Ol
Nils Hultet, Planteringen, Svallmyran, Svanatjärn, Svanåsen, Tjärnbacka,
Trevnaden, Åmsund och Östersund, kolonaten n:ris 1—5 å kronoparken Ab¬
borrträskliden samt samtliga kronotorp och kolonat å kronoparken Grenen;

Bussjö valdistrikt med valställe i Bussjö, omfattande Arvnäs, Arviträsk,
Bussjö, Bäcklund, Mellansjö, Olofslund och Södervik, kronotorpet Björk¬
berget och kolonaten n:ris 1—16 å kronoparken Grundträskliden ävensom
samtliga kronotorp och kolonat å kronoparken Lomtjärnheden;

Ruskträsks valdistrikt med valställe i Ruskträsk, omfattande Bjurfors,