OCR Output

1932 DEN 11 JANUARI. N:ris 11—13 13

Helsingfors, Holmsund, Holmträsk, Lilla Holmträsk, Karinslund, Karonsbo,
Kråkvinkel, Kulla, Kvickåker, Lugnet, Lycksele by, Lyckan, Norrlunda, Norr¬
ås, Nydala n:r 1, Nytorp, Stensund, Storbacken, Svarvudden, Tannsele, Tann¬
fors, Tannbäck, Tuvträsk, Ulriksdal, Ytterbo, Älgträsk, Överboda, kronotor¬
pen Granarp, Kvarnberget, Mossvik, Myrholma, Rörmyren och Tuvan å kro¬
noparken Älgålandet, samtliga kronotorp och kolonat å kronoparken Bocken
med undantag av kronotorpet Berndes, samtliga kronotorp å kronoparken
Tannberget med undantag av kronotorpet Södra Betsele, kronotorpen Fram¬
näs, Granliden, Lycktorp samt kolonaten n:ris 6—32 å kronoparken Abborr¬
träskliden ävensom kronotorpen, Karltorp, Karlstorp och Nirak å kronoparken
Lyckan;

| Gäddträsks valdistrikt med valställe i Gäddträsk, omfattande Bastunäs,
Byssträsk, Danaholm, Gäddträsk, Insjö, Junkaravan, Königslund, Lund,
Tuggensele, Tannlund, samtliga kronotorp och kolonat å kronoparkerna Tug¬
genliden och Umstrand samt kronotorpet Berndes å kronoparken Bocken.

Knaftens valdistrikt med valställe i Knaften, omfattande Bergås, Gravsjö,
Jonstorp, Knaften, Mjödtjärnliden, Nygård, Olofstorp, Öreberg och Öretorp,
kronotorpet Tjäderåsen å kronoparken Älgålandet och kronotorpet Älgbäcken
å kronoparken Örålandet;

Vänjaurbäcks valdistrikt med valställe i Vänjaurbäck, omfattande Nyby,
Rödingträsk, Vänjaurbäck, Åliden och Öreboda, kronotorpen Myrliden n:ris
1—3, samt kolonaten n:ris 7—11 å kronoparken Örålandet ävensom krono¬
torpet Rödingåsen å kronoparken Pundliden.

Vänjaurträsks valdistrikt med valställe i Vänjaurträsk, omfattande Lom¬
fors och Vänjaurträsk;

Flakaträsks valdistrikt med valställe i Flakaträsk, omfattande sagda by;

Granträsks valdistrikt med valställe i Granträsk, omfattande Granträsk
samt kronotorpet Anträskliden å kronoparken Boden;

Hornmyrs valdistrikt med valställe i Hornmyr, omfattande Fredrikshall,
Hornmyr och Ulriksborg, kronotorpen Sörsjön och Berget å kronoparken Bo¬
den samt kronotorpet Granåsen å kronoparken Pundliden;

Norrbäcks valdistrikt med valställe i Norrbäck, omfattande sagda by;

Vinlidens valdistrikt med valställe i Vinliden, omfattande Alsmark, Björk¬
berg, Bränna, Högås, Norrliden, Nyland, Sandås, Svannäs och Vinliden, samt¬
liga kronotorp och kolonat å kronoparken Svannäs samt kronotorpen Halvars¬
myran, Rörmyrheden och Stenträsk å kronoparken Rämen;

Öravans valdistrikt med valställe i Öravan, omfattande Tallträsk, Öravan
och Örehult samt kronotorpen Bergbo, Myrheden, Norrheden, Nyhem, Ris¬
heden, Storheden, Storheden östra, Storheden västra och Östermyren å krono¬
parken Tallträskliden;

Bäverträsks valdistrikt med valställe i Bäverträsk, omfattande Abborr¬
träsk, Ararat, Aspås, Bäverträsk, Holmlund, Näsland, Sandvik, Stennäs och
Yppersta, kronotorpen Asplunda, Björkåsen, Björkhagen, Bäckåker, Holmbo,
Holmgård, Sörsjön, Tigerbacken och Yppersta nya å kronoparken Djupliden
samt kronotorpet Halvvägsmyren eller Grangärde å kronoparken Skovelliden;

Brattfors valdistrikt med valställe i Brattfors, omfattande Brattfors, Bratt¬
fors norra, Genberg, Karlberg, Knäppingen, Krontorp, Ledåfors och Vänfors
samt kronotorpet Orrkulla å kronoparken Djupliden;

Vägsele valdistrikt med valställe i Vägsele, omfattande Graned, Granberg,
Ledningsmark, Ledningsvall, Ledåberg, Lillberg, Liden, Lövås, Norrfors,