OCR Output

12 1932 DEN 11 JANUARI. N:ris 11—13

Uppläses i Jörns, Lycksele, Stensele och Tärna socknars kyrkor.

N:r 13. Ny indelning av Jörns, Lycksele, Stensele och Tärna socknar i val¬
distrikt.

Till allmän kännedom kungöres härmed, att länsstyrelsen genom den 31
december 1931 meddelade resolutioner med stöd av 32 8 i lagen om val till
riksdagen den 26 novemiber 1920 förordnat, att nedannämnda kommuner skola
för val till riksdagens andra kammare vara indelade i valdistrikt på sätt nedan
angives.

Jörns socken.

Jörns valdistrikt med valställe i Jörns municipalsamhälle, omfattande
Jörns municipalsamhälle, Andersträsk, Björkliden, Brännäs, Brännliden,
Eriksberg, Granbergsträsk, Granliden, Högheden, Högliden, Kvarnliden,
Lillgranberg, Långnästräsk, Mossarotträsk, Nickusberg, Piptjärn, Stavträsk
västra, Storklinta, Stornäs, Storträsk, Strycksele, Svarttjärnliden, Tallberg
norra, Tallberg södra, Talliden, Valbränna, Vargträsk, Ytterstberg, Åliden,
Älgliden och Älgträsk;

Österjörns valdistrikt med valställe i Österjörn, omfattande Dalliden,
Fjällboda, Fjällboheden, Gråliden, Halliden, Hornsträsk, Hebbersholm, Jörn,
Lidlund, Nilsliden, Nybäck, Näverlund, Perlström, Selsliden, Säljedal, Sälje¬
liden och Villkoret;

Stavaträsks valdistrikt med valställe i Stavaträsk, omfattande Aspliden,
Boliden, Brandfors, Brännbacka, Degerberget, Degerträsk, Degervattnet, Djup¬
fors, Falkström, Högdal, Högtjäln, Karlslund, Klintå, Klöverberg, Kvarn¬
fors, Lundbacka, Lövtjäln, Mittiliden, Norsberget, Nordanås, Nygård, Ny¬
lund, Nyträsk, Rörliden, Rörträsk, Sandliden, Stavalund, Stavaträsk, Stöver¬
berg, Sundheten, Tallbacka, Tjärnliden, Tvärliden och Ålund;

Myrhedens valdistrikt med valställe i Myrheden, omfattande Blankselet,
Hej, Hobergsliden, Hemberg, Katrineberg, Kaxliden, Kåtaselet, Lejontorp, Myr¬
heden, Näset, Ribbfors, Snapp, Snipp, Standfors och Ulriksberg;

Stryckfors valdistrikt med valställe i Stryckfors, omfattande Andersfors,
Finnliden, Gammelboliden, Melsträsk, Nybo, Strinne, Stryckfors, Tväråberget,
Vackerliden, Åbränna och Åselet;

Granbergs valdistrikt med valställe i Granberg, omfattande Bastulund,
Fågelberg, Granberg, Grundträsk, Granhult, Hobergsträsk, Klintträsk, Lill¬
träsk, Storberget, Svartlund, Småträsk, Tjärnheden, Träskholm, Snorum,
Åkerheden, Ånäset och Ålyckan,;

Stensträsks valdistrikt med valställe i Stensträsk, omfattande Djupträsk,
Grantjäln, Högbrännan, Högbrännet, Karlsbrännan, Missenträsk, Nyborg,
Stensträsk, Ullbergsträsk och Vithatten;

Kankbergs valdistrikt med valställe i Kankberg, omfattande Bastuliden,
Bergnäs, Hedträsk, Kankberg, Klockträsk, Stavträsk östra och Vännträsk;

Renfors valdistrikt med valställe i Renfors, omfattande Gäddträsk, Ren¬
fors, Renström, Skärudden, Åkulla norra och Åkulla södra.

Lycksele socken.

Lycksele bys valdistrikt med valställe i Lycksele köping, omfattande Arv¬
liden, Berglunda, Dalskog, Dallund, Ekorrsjö, Gustafsholm, Hede, Hedlunda,