OCR Output

1932 DEN 11 JANUARI. N:ris 11—13 11

Fällbäcken, Hedensbyn, Morön och den del av Norrböle, som ej är inkorpore¬
rad med Skellefteå stad;

Prästbordets valdistrikt vid Skellefteå landsförsamlings kyrka, omfattan¬
de Johannistorp, Kaplansbordet, Klockarbordet, Prästbordet och Stämnings¬

ården;

; Medle valdistrikt med valställe i Medle, omfattande Forsbacka, Krångs¬
varvet, Medle och Stöverfors;

Degerbyns valdistrikt med valställe i Degerbyn, omfattande Degerbyn och
Myckle;

' Varuträsks valdistrikt med valställe i Varuträsk, omfattande Bjurån,
Bergfors norra, Frängsberget, Grundnäs, Hällbergssvedjan, Hälliden, Löv¬
lund, Nyland, Stensund, Stövernäs, Varuträsk och Åliden;

Svanströms valdistrikt med valställe i Svanström, omfattande Bjurström,
Brännfors, Dalfors, Dalliden, Grundfors norra, Holmfors, Holmlund, Klint¬
forsliden, Klockarberget, Liden, Långbäck, Löparnäs, Norrliden, Nyholm,
Svanfors, Svanström, Tarsnäs, Tarsmyran och Örliden;

Bolidens valdistrikt med valställe i Boliden, omfattande Bastunäs, Bjur¬
liden, Bjurvattnet, Gillervattnet, Räftkläppen, Talliden, Strömfors och Bolidens
gruvsamhälle;

Granfors valdistrikt med valställe i Finnforsfallet, omfattande Bruträsk,
Forsberget, Finnforsberget, Finnsele, Granfors, Högnäsfors, Långberget,
Långdal, Långheden, Långselet, Norrström och Åkerlund;

Innerviks valdistrikt med valställe i Innervik, omfattande nämnda by;

Sörböle valdistrikt med valställe i Sörböle, omfattande Tjärn, Rönnbäc¬
ken och Sörböle;

Sunnanå valdistrikt med valställe vid Skellefteå landsförsamlings kyrka,
omfattande Fiocktjärn, Lund och Sunnanå;

Långvikens valdistrikt med valställe i Långviken, omfattande Bodan,
Långviken eller Falmark, Nyborg och Orrbäcken;

Ma Gummarks valdistrikt med valställe i Gummarks-Noret, omfattande nämn¬

y;

Gärdsmarks valdistrikt med valställe i Gärdsmark, omfattande Gärdsmark
och Kroksjön;

Ragvaldsträsks valdistrikt med valställe i Ragvaldsträsk, omfattande Rag¬
valdsträsk och Svedun;

Skråmträsks valdistrikt med valställe i Skråmträsk, omfattande Bränn¬
vattnet, Bergliden, Bjurfors, Björnberget, Djupliden, Kyrkbäcken, Orrliden,
Skråmträsk, Valliden västra och Valliden östra;

Klutmarks valdistrikt med valställe i Klutmark, omfattande Gråberg,
Klutmark, Mullbacka, Nyliden östra och Stavbäck;

Finnfors valdistrikt med valställe i Finnfors, omfattande Andersberg,
Berget, Blekänget, Borup, Fallet, Finnfors, Fått, Grannäs, Grönliden, Holm¬
selet, Högstliden, Karsträsk, Krångnäs, Lidberget, Loberget, Myrliden, Ny¬
fynd ER Nygård, Nyliden västra, Orrträsk, Plan, Rismyrliden, Röjnoret och

örträsk;

Krångfors valdistrikt med valställe i Krångfors, omfattande Dalen, Grund¬
fors södra, Krångfors och Slut.

Dessa beslut skola, där ide icke på anförda besvär undanröjas, träda i till¬
lämpning beträffande val, som förrättas enligt de röstlängder, vilka komma att
upprättas år 1932.