OCR Output

10 1932 DEN 11 JANUARI. N:ris 11—13

Kroksjö valdistrikt med valställe i Kroksjö, omfattande Avunda, Gravuå,
Grundfors, Hammarkulla, Kroksjö, Nyliden, Södervik, Västeråker, Ådala,
Åliden, Österå, Österåker och Östervik;

Långvikens valdistrikt med valställe i Långviken, omfattande Långviken
och Sunnansjö;

Norrby valdistrikt med valställe i Norrby, omfattande Brattvall, Hjuks¬
bäck, Norrby, Norrland, Pellboda, Sjömellantjäln, Stenvall, Västerland, Väs¬
terå, Österbacka och Österland;

Trehörningens valdistrikt med valställe i Trehörningen, omfattande Gran¬
liden, Rönnholm, Trehörningen, Västerbacka, Västernäs och Västervik;

Rödålidens valdistrikt med valställe i Rödåliden, omfattande Blomdal, Näs¬
land, Rödåbäck, Rödåliden, Tjärnbäck och Älglund;

Flurkmarks valdistrikt med valställe i Flurkmark, omfattande Berttjärn,
Brattåker, Degerbäck, Flurkbränna, Flurkmark, Granbäcksfors, Hallbäck,
Jämnåker, Långbränna, Nyåker, Stenbäck, Strömbäck norra, Strömsör och
Västerdal;

Tavelsjö valdistrikt med valställe i Tavelsjö, omfattande Altjärn, Blom¬
åker, Bobäck, Djupbäck, Höggård, Högland, Mariedal, Myrbäck norra, Ro¬
sendal, Signhildsbäck, Tavelsjö och Önska;

Mickelsträsks valdistrikt med valställe i Mickelsträsk, omfattande Avanäs,
Björklund, Eriksbo, Granlund, Granö, Gärdsjön, Lövlund, Mickelsträsk,
Nordås, Risbäck, Sjöliden, Sjölund, Skärträsk, Träskliden och Åland;

Ersmarks valdistrikt med valställe i Ersmark, omfattande Bäcksjö, Ers¬
mark, Fällforsån, Gärdsjöbäck och Romsmyran;

Hissjö valdistrikt med valställe i Hissjö, omfattande Haddingen, Hissjö,
Håkmark, Jonstorp, Lillsjöberg, Piparböle, Rismyrliden, Rönnbäck och Salo¬
monsbesök ;

Umeå— Rödå valdistrikt med valställe i Rödå, omfattande Fredrikshall,
Frihetsborg, Granbäck, Grannäs, Heleneborg, Kvarnsvedjan, Rödånäs.

Skellefteå socken.

Storkåge valdistrikt med valställe i Storkåge, omfattande nämnda by;
Ersmarks valdistrikt med valställe i Ersmark, omfattande nämnda by;
Kusmarks valdistrikt med valställe i Kusmark, omfattande nämnda by;
Kågeträsks valdistrikt med valställe i Kågeträsk, omfattande Bastuliden,
Bastuträsk, Hedlunda, Kågeträsk, Nydal, Nyheden och Strömsgård;

Grans valdistrikt med valställe i Gran, omfattande Björkdal, Brännberg,
Brännet, Brännkläppen, Bäckfors, Djupgrovan, Eriksdal, Eriksliden, Falk¬
liden, Gran, Granholm, Granå, Gråliden, Grånäset, Häbbersfors, Häbbersfors
eller Sandfors, Häbbersliden, Högdalen, Höglund, Kusliden, Mulltjäln, Norr¬
berget, Norrbäck, Olofsberg norra, Olofsberg södra, Kvarnforsliden, Rönn¬
berget, Sandberg, Slyberg, Storselet, Tarsbäckliden och Västbäck;

Ytterursvikens valdistrikt i Ytterursvik, omfattande Ytterursvik och Säve¬
näs industrisamhälle;

Klemensnäs valdistrikt med valställe i Klemensnäs, omfattande Inner¬
ursvik, Klemensnäs industrisamhälle, Furunäs och Nyhamn;

Bergsbyns valdistrikt med valställe i Bergsbyn, omfattande Bergsbyn, Ris¬
ön och Tuvan;

Hedensbyns valdistrikt med valställe i Hedensbyn, omfattande Boviken,