OCR Output

1932 DEN 11 JANUARI. N:ris 11—13 9

Söderbäck, Tjärnbäck, Torrberget, Tvärålund, Tväråträsk, Uppland och Väs¬
erås; "SABA TC Of,

; Videluhnds valdistrikt ”med valställe i Videlund, omfattande Granölund,
Lillsele, Strandåker, Stenliden, Videlund och Vidstrandsnäs;

Vttersjö valdistrikt med valställe vid Yttersjö järnvägsstation, omfattande
Berglunda, Biåliden, Broknäs, Brännland, Djursjön, Hjuksnoret, Innerträsk,
Maltjälen, Neorrliden, Sjöbrånet n:ris 2 och 3;

. Åmsele valdistrikt med valställe i Amsele, omfattande Abborrträsk, Arv¬
lund, Arvsele, Bjurlund, Bjursele, Bjurselefors, Björkträsk, Bäck, Djupsund,
Flarken, Hjukensjön, Holmsund, Holmträsk, Holmvik, Krokträsk, Maltbrän¬
na, Maltträsk, Olofsberg, Kvarnbränna, Kvarnsele, Skatan, Storberget, Vall¬
näs, Amsele och Östersjön; FO

Ånäsets valdistrikt med valställe i Ånäset, omfattande Björntjälen, Hög¬
lunda, Lillträsk, Kvarnlund, Kvarnträsk, Vännäs och Ånäset.

Umeå socken.

Böleå valdistrikt med valställe i Böleå, omfattande Böleå och Klabböle;
- Degernäs valdistrikt med valställe i Degernäs, omfattande nämnda by;
Stöcksjö valdistrikt med valställe i Stöcksjö, omfattande Ansmark och
Stöcksjö;
Djäkneböle valdistrikt med valställe i Djäkneböle, omfattande Bjensjön,
Degersjö, Djäkneböle, Innerbjensjön norra, Innebjensjön södra och Mellan¬

svartbäck ;

Hössjö' valdistrikt med valställe i Hössjö, omfattande Holmnäs och
Hössjö;

Tegs municipalsamhälles valdistrikt med valställe i Teg, omfattande Tegs
municipalsamhälle;

Öns valdistrikt med valställe i Tegs municipalsamhälle, omfattande Väs¬
terteg, Österteg och Ön, med undantag av de delar av sagda byar, vilka ingå i
Tegs municipalsamhälle;

Kasamarks valdistrikt med valställe i Kasamark, omfattande Bösta, Hög¬
skurun, Innerkasamark, Klubben, Slösbäck, Strängnäs, Ytterkasamark och
Yttersjö;.

Röbäcks valdistrikt med valställe i Röbäck, omfattande Mångman, Röbäck
och Skravelsjö;

Stöcke valdistrikt med valställe i Stöcke, omfattande Bussjö, Nordansjö,
Norrbacka, Norrböle, Ström, Strömbäck, Stöcke och Sörböle;

Brattby valdistrikt med valställe i Brattby, Gubböle och Svallet;

Överboda valdistrikt med valställe i Överboda, omfattande Myrbäck södra
och Överboda;

Kassjö valdistrikt med valställe i Kassjö, omfattande Kassjö, Lindgård,
Odlarlön, Storhäggsjö, Sunnantorp, Västanbäck, Västansjö och Östansjö;

Brännlands valdistrikt med valställe i Brännland, omfattande Brännland,
Norrfors och Sörfors;

Backens valdistrikt med valställe å Backen, omfattande Baggböle, Gris¬
backa, Grubbe, Kyrkobordet, Kåddis, Tjälamark och Västerhiske;

Innertavle valdistrikt med valställe i Innertavle, omfattande Anumark, In¬
nertavle, Nydala, Ultervik och Yttertavle;