OCR Output

8 1932 DEN 11 JANUARI. N:ris 11—13

Bubergets valdistrikt med valställe i Buberget, omfattande Buberget, Ny¬
tjärnliden, Risliden och Västerliden; Sk

Degerfors valdistrikt med valställe i Vindelns municipalsamhälle, om¬
fattande Abborrtjärn, Degerfors, Degerlund, Degerås, Degerön, Flakabäck,
Granåker, Hägglund, Häggnäs, Kryckeltjärn, Krånged, Kulbäcksliden, Kul¬
fors, Lövliden, Manilla, Mesele, Nygård, Renfors, Rosinedal, Röbäck, Stor¬
lund, Sunnansjönäs, Svartberget, Tillflykten, Tuskulum och Vindelns muni¬
cipalsamhälle;

Ekorrsele valdistrikt med valställe i Ekorrsele, omfattande Ekorrlund,
Ekorrsele, Ekorrträsk, Kroksjönäs, Sjölunda och Stenträsk;

Ekträsks valdistrikt med valställe i Ekträsk, omfattande Brännäs, Bränn¬
tjärn, Ekträsk, Karleby, Karlsro, Långträsk, Norrby, Petisträsk, Skäfsjön,
Säfliden och Trehörningen;

Granö valdistrikt med valställe i Granö, omfattande Avalund, Granön och
Sparrsätra;

Hjukens valdistrikt med valställe i Hjuken, omfattande Bergnäs, Edlun¬
da, Forstorp och Hjuken;

Hällnäs valdistrikt med valställe i Hällnäs, omfattande Brattåker, Böjern,
Gladaberg, Gransjö, Hedlunda nya, Hällnäs, Leduåfors, Lillsandsjön, Lund,
Sandtorp, Svarttjärn och Yttersjön; :

Kamsjö valdistrikt med valställe i Kamsjön, omfattande Brackköping, Fjä¬
dernäs, Hundtjärnliden, Kamsjön, Mårtsbränna, Sävö och Umsjöliden;

Kussjöns valdistrikt med valställe i Kussjön, omfattande Fällbäck, Kull¬
sjö, Kusliden och Kussjön;

Mårdsele valdistrikt med valställe i Mårdsel, omfattande Brännforsliden,
Brännforssund, Forsbacka, Manjaur, Mårdsele, Renträsk, Siksele och Östan¬
sjö; |
| Ramsele valdistrikt med valställe i Ramsele, omfattande Hedlunda gamla,
Holmlund, Nyby, Petersborg, Rambo, Ramsele, Stenbacka, Västerbäck och
Österbäck ;

Degerfors—Rödå valdistrikt med valställe i Rödå, omfattande Borås,
Jämtland, Nyås, Rengård, Rödå, Rödåborg, Rödålund, Trollberget och Åliden;

Skivsjö valdistrikt med valställe i Skivsjö, omfattande Grannäs, Lugnet,
Lövön, Nyåkertjärn, Olofsborg, Skivsjön, Strömsjönäs, Sundfors, Sundö och
Sunnansjö;

Skurträsks valdistrikt med valställe i Skurträsk, omfattande Bastunäs,
Byssträsk, Skurliden, Skurträsk och Örträsk;

Slipstensjö valdistrikt med valställe i Slipstensjön, omfattande Slipsten¬
sjön och Svänastorliden;

Storsandsjö valdistrikt med valställe i Storsandsjön, omfattande Kvarn¬
brånet, Sjöbrånet n:r 1 och Storsandsjön;

Storsävarträsks valdistrikt med valställe i Storsävarträsk, omfattande Run¬
0 Sjöbotten, Storsävarträsk, Svartliden, Villsjö, Degernäs och Lillsävar¬
träsk;

Strycksele valdistrikt med valställe i Strycksele, omfattande Högland, Ny¬
bränna, Nyliden, Pompej, Sirapsbacken, Stryckfors och Strycksele; ;

Tegsnäsets valdistrikt med valställe i Tegnäs, omfattande Hednäs, Hög¬
fällan, Norrfors, Ottonträsk, Tegsnäs och Tegslund;

Tvärålunds valdistrikt med valställe i Tvärålund, omfattande Björnåker,
Eriksdal, Holmön, Högbäck, Högliden, Högås, Nytorp, Olstorp, Kvarntorp,