OCR Output

SNART RA RR

1932 DEN 11 JANUARI. N:ris 11—13 7

Laxbäckens valdistrikt med valställe i Laxbäcken, omfattande nämnda by;

Volgsele valdistrikt med valställe i Volgsele, omfattande Aronsjö, Volg¬
sele, samtliga kolonat å kronoparken Aronsjökullarna samt alla kronotorp å
nämnda kronopark med undantag av kronotorpen Tallberg och Krontjärn;

Lövlidens "valdistrikt med valställe i Lövliden, omfattande Lomsjönäs,
Lövliden och samtliga kronotorp å kronoparken Varesåsen;

Djupdals valdistrikt med valställe i Djupdal, omfattande Backe, Djupdal
och samtliga kronotorp å kronoparken Surberget;

Mellanås valdistrikt med valställe i Mellanås, omfattande Mellanås,
Norråker och Statsås;

Volgsjöfors valdistrikt med valställe i Volgsjöfors, omfattande Alblosele,
Mesjö, Stensele norra, samtliga kronotorp å kronoparken Vojmåsen med un¬
dantag av kronotorpen Grönesund, Näs, Åboda, Svenstorp och Granfors, kro¬
notorpen Bränna, Lillkullen 1, Lillkullen 2, Lillkullen 3 å kronoparken Torv¬
sjöån, kronotorpen Alblovik, Björkvallen 1, Björkvallen 2, Brännviken, Orr¬
strand 1 och Orrstrand 2 å kronoparken Meseleberget;

Råsele valdistrikt med valställe i Råsele, omfattande Råsele, samtliga
kronotorp å kronoparken Meseleberget med undantag av torpen Alblovik,
Björkvallen 1, Björkvallen 2, Brännviken, Orrstrand 1, Orrstrand 2, krono¬
torpen Hästberget och Lillgård å kronoparken Torvsjöån ävensom samtliga
kronotorp å kronoparken Småholmarna;

Dalasjö valdistrikt med valställe i Dalasjö, omfattande Dalasjö, Hvalsjö¬
näs, kronotorpen Grönsund och Näs å kronoparken Vojmåsen;

Vilhelmina— Siksjö valdistrikt med valställe i Siksjö, omfattande Bern¬
hardstorp, Brännberg, Lugnet, Långtjärn, Mårtensliden, Nyland, Rismyrliden
och Siksjö;

Idvattnets valdistrikt med valställe i Idvattnet, omfattande Idbacka, Id¬
vattnet, samtliga kronotorp å kronoparken Torvsjöån med undantag av torpen
Bränna, Lillkullen 1, Lillkullen 2, Lillkullen 3, Hästberget och Lillgård;

Hacksjö valdistrikt med valställe i Hacksjö, omfattande Gransjö, Hacksjö,
Norrvik samt samtliga kronotorp å kronoparken Gideåkroken och Hörnan;

Bäsksele valdistrikt med valställe i Bäsksele, omfattande Bengtestjärn,
Bäsksele, kronotorpen Åboda, Svenstorp och Granfors å kronoparken Vojm¬
åsen;

Latikbergs valdistrikt med valställe i Latikberg, omfattande nämnda by;

Järvsjö valdistrikt med valställe i Järvsjö, omfattande Baksjöberg och
Järvsjö;

Ulvobergs valdistrikt med valställe i Ulvoberg, omfattande Rönnkullen,
Ulvoberg samt hemmanen 3/64 mtl. Bäsksjö n:r 1 — 127, 1/16 mtl. Bäsksjö
n:r 3 — 3", 1/16 mtl. Bäsksjö n:r 3 — 37, 1/16 mti. Bäsksjö n:r 3 — 3?, 3/128
mtl. Bäsksjö n:r 3 — 329;

Bäsksjö valdistrikt med valställe i Bäsksjö, omfattande Annevare, Anne¬
vare stora, Bäsksjö med undantag av hemmanen 117, 34, 35, 3? och 32, Gam¬
melbränna, Marabäcksbränna, Myrberget och Strandkullen;

Risträsks valdistrikt med valställe i Risträsk, omfattande Djursjö, Ris¬
träsk och Tjärnliden.

Degerfors socken.

Degerjors—Bjurfors valdistrikt med valställe i Bjurfors, omfattande
Bastunäs, Bastuselet, Bjurfors, Hälsingborg, Hälsingfors, Hälsinglund,
Kvarnterp, Nyland, Näsland, Sörfors och Vänfors;