OCR Output

6 1932 DEN 11 JANUARI. N:ris 11—13

Tresunds valdistrikt med valställe i Tresund, omfattande Gråtanliden,
Hansbo, lliden, Liden, Luspen nya, Långstrand, Sandvik, Sjulsmark, Tre¬
sund, Västanbäck, samtliga kronotorp å kronoparken Gråtanberget och samt¬
liga kronotorp å kronoparken Vojmsjölandet;

Dajkanviks valdistrikt med valställe i Dajkanvik, omfattande Bäckstrand,
Dajkanvik, Harrvik, Vikenäs, samtliga kronotorp å kronoparken Skikkisundet
och fjällägenheten Matskanån;

Dikanäs valdistrikt med valställe i Dikanäs, omfattande Bergland, Dika¬
näs, Klippfjäll, Krutberg, Sjöland, Skansnäs, Stennäs, Sunnansjö och Västan¬
sjö;

Kitteljjälls valdistrikt med valställe i Kittelfjäll, omfattande Borkan, Kit¬
telfjäll, Henriksfjäll, Övre Dikasjö, fjällägenheterna Bletiksliden, Virisholmen
n:r 1, Gielas n:r 1, Fäboden och Midgård n:r 1 ävensom Daunefjäll, Dojna¬
näs och Kidejaur;

Mattsdals valdistrikt med valställe i Mattsdal, omfattande nämnda by;

Storsele valdistrikt med valställe i Storsele, omfattande Brännåker, Fian¬
berg, Grundsjö, Lugnet norra, Långtvist, Lövberget, Norrbäck, Nyliden,
Storsele, samtliga kronotorp och kolonat å kronoparken Mötingselberget, samt¬
liga kronotorp å kronoparken Björnberget och samtliga kronotorp å krono¬
parken Luspen;

Malgoviks valdistrikt med valställe i Malgovik, omfattande Amdersmark,
Malgovik, Olofsbäck, Rembacka och Tjäl;

Skansholms valdistrikt med valställe i Skansholm, omfattande Lövstrand,
Nordansjö och Skansholm;

Skogs valdistrikt med valställe i Skog, omfattande Mark och Skog;

Rönnäs valdistrikt med valställe i Rönnäs, omfattande Rönnäs, kronotor¬
pen Björkvik 2, Grötnäset, Nordanrå 1, Nordanrå 2, Nyhamn 1, Nyhamn 2,
Nyhamn 3 och Norrstrand å kronoparken Malgomajlandet;

Strömnäs valdistrikt med valställe i Strömnäs, omfattande Fjällboberg,
Granhöjden, Granliden, Hornsjö, Kroksjö, Lövnäs, Marsvik, Rekansjö, Ström¬
näs, fjällägenheterna Dojnaluspen, Dojnanäs, kronotorpen Björknäs, Järvsjö¬
berg och Torgnäs;

Stalons valdistrikt med valställe i Stalon, omfattande Bångnäs, Dojnan,
Dojnsjö, Dojnsjönäs, Dorris, Eriksberg, Hällfors, Skorne, Stalon samt samt¬
liga kronotorp å kronoparken Skönvik;

Grytsjö valdistrikt med valställe i Grytsjö, omfattande Blaikliden, Grytsjö
och Marsliden;

Saxnäs valdistrikt med valställe i Saxnäs, omfattande Saxnäs, Gitsfjäll,
Malgomaj östra och Satsfjäll;

Grundfors valdistrikt med valställe i Grundfors, omfattande Avasjö,
Grundfors, Greipesliden, Ransarudden, Ljusliden, Övre Selet, Västra Ransar¬
luspen, Östra Ransarluspen, Övre Böjnäs, Nedre Böjnäs, Gemon n:r 1, Bratt¬
ås, Ljusfjället, Mars fjäll och Vardofjäll;

Lövbergs valdistrikt med valställe i Lövberg, omfattande Klimpfjäll, Löv¬
Stornäs, Storvall, Röberg, Kultsjölandet, Fjällfjäll östra och Fjällfjäll
södra;

Vilhelmina valdistrikt med valställe i Vilhelmina, omfattande Bergbacka,
Granberg, Karlsbacka, Kristineberg, Strömåker, Svannäs, Vilhelmina kyrko¬
herdeboställe, Vilhelmina municipalsamhälle samt kronotorpen Krontjärn och
Tallberget å kronoparken Aronsjökullarna;