OCR Output

VERS, SE

1932 DEN 11 JANUARI. N:ris 11—13 5

Norsjö socken.

Norsjö valdistrikt med valställe i Norsjö kyrkoby, omfattande Avaliden,
Björknäs, Björkås, Bodan, Borup, Brännliden, Bränntjälnliden, Bäverhult,
Fromheden, Holktjärn, Karlberg, Klingnäs, Lidbränna, Lustigkulla, Norrby,
Norsjö, Nymyrliden, Råberg, Råliden, Storliden, Storliden södra, Storselet,
Svartlund, Torrberg, Ullriksdal och Åliden;

Bastuträsks valdistrikt med valställe vid Bastuträsks stationsamhälle, om¬
fattande Bastuträsk, Boliden, Jonträsk, Kattisträsk eller Långvattnet, Klockar¬
liden, Melsliden, Storbrånet och Steningen; ;

Långträsks valdistrikt med valställe i Långträsk, omfattande Brännlund,
Långträsk, Myrberg, Ristjäln och Svartnäs;

Kattisträsks valdistrikt med valställe i Kattisträsk, omfattande Granström,
Kattisträsk, Mullberg, Persliden, Risberg, Storklinten, Sämsktjäln och Träsk¬
liden östra;

| Pjäsörns valdistrikt med valställe i Pjäsörn, omfattande Almlund, Bjur¬
sele, Frautjäln, Godtjärn, Granlund, Hemmingen, Lidsträsk, Norresträsk,
Pjäsörn eller Grannäs, Rönnfällan, Stensborg, Stensliden och Tjärnliden;

Raggsjöns valdistrikt med valställe i Raggsjö, omfattande Anderstjärn,
Brinken, Öranliden, Gransjö, Gårdsbäck, Gårdskläppen, Högkulla västra,
Lidträsk, Lillraggsjön, Nyberg, Kvammarnäs, Raggsjö, Amnäs och Åmträsk;

Mensträsks valdistrikt med valställe i Mensträsk, omfattande Bredträsk,
Dragnäs, Finnberg, Finnliden, Gallijaur, Högberg, Högkulla östra, Isträsk,
Ljusliden, Långnäs, Maurliden, Maurselet, Mensträsk, Rensund och Tavle;

Kusfors valdistrikt med valställe i Kusfors, omfattande Bjurheden, Båt¬
fors, Finnbo, Gumboda, Kusfors, Mörttjärn, Näset, Rengård, Rålund, Ked¬
träsk eller Svanheden, Sunnanå, Tjärnheden, Udden och Åsen;

Holmträsks valdistrikt med valställe i Holmträsk, omfattande Braxträsk,
Holmträsk, Lövlund och Vikborg;

Petiknäs -valdistrikt med valställe i Petiknäs, omfattande nämnda by;

Rislidens. valdistrikt med valställe i Risliden, omfattande Ensamhet, Kat¬
tisberg, Risliden, Träskliden västra och Tvärliden;

Bjurträsks valdistrikt med valställe i Bjurträsk, omfattande Bastutjärn,
RO Bjärträsk, Bodberget, Böle, Norsjö eller Kvavisträsk, Tjärnberg och

rträsk;
Svansele valdistrikt med valställe i Svansele, omfattande Svansele, Svan¬
ström och Svanfors;

Petikträsks valdistrikt med valställe i Petikträsk, omfattande Granbergs¬
liden, Granudden, Haraliden, Petikträsk och Rörträsk;

Lillholmsträsks valdistrikt med valställe i Lillholmsträsk, omfattande
Bommarsund, Brännland, Gissträsk, Gräsliden, Högliden, Lillholmträsk,
Ra Nybränna, Kvammarn, Rönnliden, Stennäs, Tjäln, Utternäs och

mliden.

Vilhelmina socken.

Nästansjö valdistrikt med valställe i Nästansjö, omfattande Fredrikshall,
Grannäs, Heligfjäll, Krim, Nordanås och Nästansjö;

Siksjönäs valdistrikt med valställe i Siksjönäs, omfattande Siksjönäs, Sjö¬
berg och kronotorpen Harabränna, Orrknösen, Fäbodberget, Grantoppen och
Valtoppen på kronoparken Malgomajlandet;