OCR Output

4 1932 DEN 11 JANUARI. N:ris 11—13

Rundviks valdistrikt med valställe i Rundvik, omfattande Manhem och
Rundvik;

Sunnansjö valdistrikt med valställe i Sunnansjö, omfattande Stavsjöholm
och Sunnansjö;

Tallbergs valdistrikt med valställe i Tallberg, omfattande Högbränna och
Tallberg;

Vallens valdistrikt med valställe i Vallen, omfattande Levar, Nordmalings
municipalsamhälle, Norrmark och Prästbordet med undantag av komminister¬
bostället;

Olofsfors valdistrikt med valställe i Olofsfors, omfattande Olofsfors samt
komministerbostället.

Vännäs socken.

Vännäs bys valdistrikt med valställe i Vännäs by, omfattande Långnäs,
Sunnanå, Tobacka och Vännäs by;

Bråns valdistrikt med valställe i Brån, omfattande sagda by;

Västerås valdistrikt med valställe i Västerås, omfattande Bojnäs, Fredriks¬
hall, Högbäck, Flintsjö, Långsjö, Nybo, Nyby, Trinnliden, Västerås och Örs¬
bäck;

Hjoggsjö valdistrikt med valställe i Hjoggsjö, omfattande Bergnäs, Hjogg¬
sjö, Håknäs, Kallhögen, Mobäck, Mosjö, Nordåker, Nylandsnäs, Nyliden,
Nynäs, Skavdal, Strömåker, Ulriksdal, Vinbäck, Västanbäck, Åkullsjö, Åker¬
tjärn och Östanå;

Pengsjö valdistrikt med valställe i Pengsjö, omfattande Berglunda, Björn¬
landsbäck, Dombäck, Eriksborg, Fagernäs, Hamburg, Holmsjö, Högland,
London, Lybäck, Pengsjö, Strömbäck, Åkerbäck och Östansjö;

Högås valdistrikt med valställe i Högås, omfattande Fällforsbäck, Fäll¬
forsheden, Fällfors, Fällforsselet, Gransele, Harrsele, Harrselefors, Hednäs,
Holmbäck, Hällfors, Hällnäs, Högås, Innergård, Kamparbäck, Karlsberg,
Kolksele, Långmyråsen, Långåker, Mjösjö, Norrmalm, Nyborg, Nygård, Näs¬
åker, Olofsbäck, Pengfors, Selsberg, Selsfors, Västerselet södra, Ytterkolksele,
Östergård och Österselet södra;

Tväråbäcks valdistrikt med valställe i Tväråbäck, omfattande Bergliden,
Brännan, Brännfors, Gullbäck, Höganäs, Jämteböle, Nilsland, Orrböle, Sjö¬
liden, Snåltjärn, Stennäs, Tväråbäck, Västerbäck, Västsjöbäck, Ånäset och
Önskanäs;

Stärkesmarks valdistrikt med valställe i Stärkesmark, omfattande Berg¬
bäck, Fagerlund, Forsbacka, Gullsjö, Gullsjönäs, Höglunda, Högåker, Johan¬
nisdal, Järvdal, Kråkmyra, Kvarnfors, Lillsjö, Stärkesmark och Tallberg;

Vännfors valdistrikt med valställe i Vännfors, omfattande Kvarnlund,
Långfors, Nyåker, Odlarlön, Svettåker, Vännfors och Vännforsbäck;

Selets valdistrikt med valställe i Selet, omfattande Hedlunda, Jämtland,
Selet, Selslund, Västerselet norra och Österselet norra;
äl Spölands valdistrikt med valställe i Spöland, omfattar Spöland och Västan¬

ker;

Strands valdistrikt med valställe i Strand, omfattande Berg, Granlund
och Strand.