OCR Output

1932 DEN 11 JANUARI. N:ris 11—13 5

Dessa beslut skola, där de icke på anförda besvär undanröjas, träda i till¬
lämpning beträffande val, som förrättas enligt de röstlängder, vilka komma att
upprättas år 1932.

Uppläses i Nordmalings, Vännäs, Norsjö, Vilhelmina, Degerfors,
Umeå och Skellefteå socknars kyrkor.

N:r 12. Ny indelning av Nordmalings, Vännäs, Norsjö, Vilhelmina, Deger.
fors, Umeå och Skellefteå socknar i valdistrikt.

Till allmän kännedom kungöres härmed, att länsstyrelsen genom den 29
december 1931 meddelade resolutioner med stöd av 32 3 i lagen om val till
riksdagen den 26 november 1920 förordnat, att nedannämnda kommuner skola
för val till riksdagens andra kammare vara indelade i valdistrikt på sätt nedan
angives.

Nordmalings socken.

Ava valdistrikt med valställe i Ava, omfattande Ava, Rönnholm och Öre¬
sund;
Baggårds valdistrikt med valställe i Baggård, omfattande Baggård, Djup¬
sjö, Högland (Djupsjö), Ledusjö och Leduåfors;

Brattfors valdistrikt med valställe i Brattfors, omfattande Brattfors, Hal¬
len och Örsbäck;

Brattsbacka valdistrikt med valställe i Brattsbacka, omfattande sagda by;
5 RR RPAS valdistrikt med valställe i Gräsmyr, omfattande Gräsmyr och

ullsjö;

Hummelholms valdistrikt med valställe i Hummelholm, omfattande Hum¬
melholm och Torrböle;

Bredviks valdistrikt med valställe i Bredvik, omfattande nämnda by;

Hyngelsböle valdistrikt med valställe i Hyngelsböle, omfattande Hyngels¬
böle, Jansmark, Ottjärn och Toböle;

Håknäs valdistrikt med valställe i Håknäs, omfattande Håknäs, Håknäs
såg och Öre;

Hörnsjö valdistrikt med valställe i Hörnsjö, omfattande Höglågdal, Hörn¬
sjö, Hörnsjö järnvägsstation och Östanbäck;

Järnäs valdistrikt med valställe i Järnäs, omfattande nämnda by;

Klöse valdistrikt med valställe i Klöse, omfattande Bergsjö, Bräntberget,
Högland (Olofsfors), Klöse och Storfall;

Långeds valdistrikt med valställe i Långed, omfattande nämnda by;

Lögdeå valdistrikt med valställe i Lögdeå, omfattande Abborrtjärn, Åspeå,
Lögdeå, Mo och Storänget;
ja Mjösjö valdistrikt med valställe i Mjösjö, omfattande Mjösjö och Norr¬
järn;

Norrfors valdistrikt med valställe i Norrfors, omfattande Bjerten, Fäll¬
fors, Genberg, Nordsjö, Norrfors, Nygård och Västansjö;

Nyåkers valdistrikt med valställe i Nyåker, omfattande Nyåker och Nyr
åkers järnvägsstation;

Orrböle valdistrikt med valställe i Orrböle, omfattande Holmfors, Nordan¬
bäck, Orrböle och Stenberg;