OCR Output

2 1932 DEN 11 JANUARI. N:ris 11—13

de Avaborg, Blisterliden västra, Ekeby, Fäboliden n:r 1, Grannäs, Holmliden,
Norrliden, Kvarnbyn, Rönnbäcken, Siknäs, Storliden, Västby och Åliden;

Burträsks— Bjurfors” valdistrikt med valställe i Bjurfors, omfattande
Bjurfors, Blisterliden östra, Granliden, Grundfors, Innersjön, Lidsjön, Täll¬
berg, Rödingstjärn, Backviken, Myrträsk och Strandholm;

Bygdsiljums valdistrikt med valställe i Bygdsiljum, omfattande Bjursjön,
Bygdsiljum, Bäckliden, Bäcknäs, Gottland, Högliden, Lugnet, Mjödtjärn,
Mjödtjärnberget, Mjödtjärnliden, Mullberget lilla, Nyliden, Orrberget, Orto¬
liden, Rödingsheden, Rönnliden, Skursjön, Slyberget, Sunnansjö, Välvsjön och
Välvsjöliden;

Storbrännans valdistrikt med valställe i Storbrännan, omfattande Avanäs,
Aspliden, Bergliden, Berglund, Bergsvedjan, Björnliden, Blåbergsliden lilla,
Brännvattnet, Degerliden, Degerliden norra, Degerlund, Degernäs, Fors¬
liden, Fäboliden n:r 2, Hägglunda, Häggnäs, Ilvädersträsk, Kullaboda, Liden,
Lubboträsk n:r 1, Nilsmyrliden, Nybrännliden, Risåkläppen, Rotsjön, Sels¬
liden, Sikfors, Storbrännan, Storbäcken, Söderliden, Södervik, Tafträskliden,
Tallträsk och Torrbergsliden;

Villvattnets valdistrikt med valställe i Villvattnet, omfattande Flakaliden,
Ljustorp, Långträskliden, Nyby, Rensjöliden, Stavlund, Stenbacka och Vill¬
vattnet n:ris 1—4;

Åsträsks valdistrikt med valställe i Åsträsk, omfattande Björkliden, Brän¬
näs östra, Fisktjärnliden, Forstjärn, Granöliden, Granöträsk, Holmtjärnliden,
Janstorp, Lidfors, Ljusträsk, Lubboträsk n:ris 2 och 3, Morliden, Renträsk,
Salberg, Stavträsk, Villvattnet n:ris 5—8, Vimmerby och Ytteråträsk;

Kalvträsks valdistrikt med valställe i Kalvträsk, omfattande Adamsgård,
Avaberg, Barliden, Brattberget, Brännan, Brännäs, Fiskberget, Fäbotjäln,
Grantjäln, Gustavsberg, Gäddträsk, Halliden, Holmsund, Högtjäln, Järv¬
träsk, Kaljeliden, Karlstorp, Klysterberg, Kvistliden, Lappselliden, Lappselå,
Lossmen, Nybrännet, Spölträsk, Talliden, Villvattnet n:ris 9—14 och Ånäset

yttre.

Lövångers socken.

Vallens valdistrikt med valställe i Vallen, omfattande Vallen, Stavvatts¬
tjärn och Fjällboda;

Svarttjärns valdistrikt med valställe i Svarttjärn, omfattande sagda by;

Vebomarks valdistrikt med valställe i Vebomark, omfattande Broträsk,
Bäckboda, Hötjärn, Mårtensboda, Storsandsjön och Vebomark;

Hökmarks valdistrikt med valställe i Hökmark, omfattande Bissjön, Bo¬
dan, Brattjärn, Daglösten, Ersnäs och Hökmark;

Lövångers valdistrikt med valställe i Lövångers kyrkoby, omfattande Avan,
Blacke, Broänge, Böle, Fällan, Gammelbyn, Gärde, Hällnäs, Kaplansbordet,
Nolbyn, Prästbordet och Selet;

Mångbyns valdistrikt med valställe i Mångbyn, omfattande sagda by;

Kräkångers valdistrikt med valställe i Kräkånger, omfattande Bränntjäln,
Kräkånger och Noret;

Uttersjöns valdistrikt med valställe i Uttersjön, omfattande Fjälbyn, Ris¬
böle, Uttersjön, Älgnäs och Önnesmark;

Bjuröns valdistrikt med valställe i Bjurön, omfattande Bjurön, Brattås
och Djäknesjön,;

Kåsböle valdistrikt med valställe i Kåsböle, omfattande sagda by.