OCR Output

Z 1932 DEN 7 JANUARI. N:ris 2—7

Inom Västerbottens norra domsaga:

Samtliga notarier i domsagan.

N:r 5. Förordnade kommissonärer i domsagorna.

Författningsenligt kungöres härmed, att följande personer enligt från
vederbörande domhavande hit inkomna meddelanden förordnats att vara kom¬
missionärer.

I Umeå domsaga:

Fru Jenny Bäckman, Tingshuset, Umeå.

I Västerbottens södra domsaga:
Fru Anna Olsson, Västerbottens södra domsagas kansli, Umeå.

I Västerbottens västra domsaga:
Fröken Stina Andersson, Tingshuset, Lycksele.

I Västerbottens mellersta domsaga:
Skrivbiträdet. Estrid Westermark, Robertsfors.

I Västerbottens norra domsaga:
Skrivbiträdet Briita Bergstrand, Skellefteå.

N:r 6. Tider, då domsagornas kanslin hållas tillgängliga för allmänheten.

Författningsenligt kungöres härmed, att domsagornas i länet kanslilokaler
enligt från vederbörande domhavande hit inkomna meddelanden hållas öpp¬
na helgfria dagar å följande tider, nämligen:

Umeå domsagas kansli:
klockan 10—14, med undantag av juli och augusti månader, då kansliet hål¬
les öppet klockan 11—13.
Västerbottens södra domsagas kansli:

klockan 11—15, med undantag av juli och augusti månader, då kansliet hål¬
les öppet klockan 10—12.

Västerbottens västra domsagas kansli:
klockan 10—14.

Västerbottens mellersta domsagas kansli:

klockan 10—14, med undantag av juli och augusti månader, då kansliet hål¬
les öppet klockan 10—12.