OCR Output

14 1932 DEN 2 JANUARI. N:r 1

större rum, där sådant erfordras, hållas vid förrättningarna tillgängliga, bee¬
hörigen uppvärmda, dels ock kraftigt beivra de oordningar, som tilläventyres
begås av de värnpliktiga vid inskrivningsförrättningarna samt under marschern

dit och därifrån.
Umeå i landskanliet den 2 januari 1932.

GUSTAV ROSÉN.
G. WIK.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri