OCR Output

1932 DEN 2 JANUARI. N:r 1

Skellefteå socken¬
stuga

Kommunalhuset i
Byske

Församlingssalen
i Fällfors

Frälsningsarméns
lokal i Jörn

Malå kommunalsal

Norsjö tingshus

Byarna Eriksdal, Ersmark, Häb¬
bersfors, Häbbersliden, Högdal,
Kusmark, Kågeträsk och Stor¬
kåge av Skellefteå socken ....

Byarna = Bjurfors, Gummark,
Gärdsmark, Innervik, Klut¬
mark, Lund, Långviken, Rag¬
valdsträsk, Skråmträsk, Sun¬
nanå, Sörböle, Tjärn och Valli¬
den av Skellefteå socken - ..

Övriga byar inom Skellefteå soc¬
KÖR SS ETS NG LS PES

Byarna «Byske, Drängsmark,
Frostkåge, Furuögrund, Ostvik,
Ytterstfors och Östanbäck av
av Byske socken

Övriga byar inom Byske socken

Fällfors socken

Jörns sockens västra kyrkobok¬
FÖLL SS GIStELKET os Svd or sl

Jörns sockens östra kyrkobok¬
FÖLINS SCHISNIKE: 05 oso Ad

Malå socken

Norsjö sockens västra kyrkobok¬
TÖPINg SAS IKE så, IR de bea ne ära

Norsjö sockens östra kyrkobok¬
TÖTINO SCISGUKE ta Its ssaN seg

Granskning och justering av

handlingar och protokoll ....

Febr.

»”

Mars

»”

21

20

10

11

12

14

10 fm.

10 fm.

10 fir

10 im.

10 fm.

10 fm.

10 im:

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.