OCR Output

1932 DEN 2 JANUARI. N:r 1
I 2 8 Ag 5
|
Godtemplarhuset i |Återstående byar och lägenheter i
Vilhelmina Vilhelmina SOCKEN... svd... Mars| 10) 10 im...
X Granskning och justering av
nändlingar och; protokoll...:..:1 » Jil 10 fm.
Skellefteå rullföringsområde n:r 71.
SOCKSNSLUDAn I 3 NYSS a SOCKEN 3, oss e rs eies er Feb 195 10 fm...
Nysätra
Sockenstupgan I > ILOVängers: socket: sa idlodeti . sc ; H00:--10. fm;
i Lövånger
Byggnadsföreningens Byarna Bureå, Burvik, Bäck,
lokal i Bureå Daglösten, Falmark, Hjoggbö¬
le, Sjöbotten, Yttervik och Ör¬
viken av Burea socken; .. dc sr 10 ng
, Övriga byar av Bureå socken ..| » 1|23| 10 fm.
Ordenshuset i Byarna Bergsbyn, Furunäs, Kle¬
Ursviken mensnäs, Nyhamn, Risön, Sä¬
venäs, Tuvan och Ursviken av
Skellefteå socken samt Kallhol¬
men av Skellefteå: stad ....<. AA TO Ti
Rådhuset i Skellefteå |Skellefteå stad utom Kallholmen
samt byarna Hedensbyn och
Morön av Skellefteå socken 2010 fr
Skellefteå socken- |Byarna Boliden, Boviken, Deger¬
stuga byn, Medle, Myckle, Prästbor¬
det, Strömfors, Stämningsgår¬
den, Svanfors, Svanström och
Varuträsk av Skellefteå socken| ,, |26| 10 im.