OCR Output

FEET

1932 DEN 2 JANUARI. N:r 1

1 2 3 14 5

Sockenstugan Åmsele = kyrkobokföringsdistrikt

i Degerfors och Vindelns municipalsam¬

hälle . . ;IFebr.l255. 10 MM:
Återstående byar och lägenheter
norr och öster om Vindelälven! ,, |26| 10 fm.
åa Återstående byar och lägenheter
1: Degerfors Sockel «-s oss EAT
Ordenshuset i = Lycksele sockens södra lands¬
i Lycksele fiskalsdisbriktis0s ens Ler d vRANER MI
” Lycksele sockens norra lands¬
Tiskalsdistrikt. 5500 at Cs VARS KÖRS OJ SEk
Kommunalhuset :i |Sörselé 'SOCKefl ..scotcos.osrschå ia 5 3: 10
Sorsele
Kronoåbon P. O. Jl|Av Stensele socken alla byar väs¬
Mårtenssons gård ter om en linje över Gaskel¬

i Nordanås löukt—Sandvik (Blailöf) -.>:-1 oo, I 4 Te:
Målaren Emil Sjö ;[larna SOCKER. ss sfvktniesn ge : 51 1O Im;
kvists gård i Tärna
C. A. Cederbergs |Återstående delar av Stensele soc¬

gård i Stensele RÖ: N Mie fe rin beer Kra dre nd ride bal r eA
Godtemplarhuset i |Dikanäs <kyrkobokföringsdistrikt
Vilhelmina samt Vilhelmina kyrkoplats ..| ,, 83-42 pad.
5 Den del av Vilhelmina socken,
som ligger söder (öster) om in¬
TNGSPANANE > sate ATOM: