OCR Output

1932 DEN 2 JANUARI. N:r 1

Tingshuset i Burträsk

Godtemplarhuset i
Robertsfors

Skolhuset vid Bygdeå
kyrka

Åbyn och den del av moderför¬
församlingen, som ligger norr
om Åsträskvägen och väster om
Ragvaldsträskvägen . ......

Moderförsamlingens återstående
byar samt Kalvträsk Far
föringsdistrikt .

Alkvittern, Altarliden, Andersli¬
den, Berga, Bergnäs, Bjenfors,
Bjensjön, Brattliden, Broänget,
Edfastmark, Elglund, Erlands¬
förp; > Framnäs, Fågelsång,
Frodtjärnbäck, Fräkenbäck,
Norra Gottland, - Gravbäck
Gravfors, Granberget, Gull¬
tjärn, Högaliden, Jomark, Jo¬
dal, Kättbergsheden, Korssjön,
Krokbäck, Krokån, Legdeå,
Liden, Liljabäck, Mattsneke,
Mjösjöbäck, Mjösjö, Norr¬
fors, Nyborg, MNyliden, Ols¬
liden, Kvarnrödjningen, Ryss¬
sjön, Selsberg, Selfors, Siknäs,
Sikeå, Sjöbäck, Smårödjning¬
en, Stenfors, Nya Storbäcken,
Yttre Storbäcken, <Storliden,
Storrödjningsberget, Södra
Stortjärn, . Norra Stortjärn,
Strandholm, Ståbäcken, Tryss¬
sjön, Trågaliden, Ultervattnet,
Västanå, Vimmerby, Ytterklin¬
ten, Åkullsjön, Åselet, Åsjön,
Överklinten, Sikeå hamnplats,
och Robertsfors bruks försam¬
1 RR

Bygdeå socken med undantag av
Robertsfors bruks församling

och ovan nämnda byar ......

FA

19

22

23

10 fm.

10 fm.

16 fm.

10 fm.