OCR Output

rd NER TRA SUIS Te IRI Ry NIA CNS REST SEA ad FE SSTEE

1932 DEN 2 JANUARI. N:r 1

Kommunalhuset i
Bjurholm

Viska skolhus

Åsele tingshus

Föreningshuset i
Dorotea

Av Nordmalings socken de sam¬
hällen och byar, som ligga
norr om järnvägen samt invid
och på lämpligt avstånd söder
DI JÄrNVAGeR oc oo keso sag då

Bjurholms socken öster om Öre
ve, :

Bjurholms socken väster om Öre
älv samt Örträsks socken

Fredrika SOCKEN a folilaglek is

Åsele kyrkoplats och municipal¬
samhälle samt Skolans by och
av Åsele socken i övrigt de
samhällen och byar, som lig¬
ga väster om Ångermanälven

Till Åsele socken i övrigt höran¬
de byar och lägenheter ......

Dorotea socken och Risbäcks ka¬
pellförsämlings sia ipi373

Granskning och justering av

handlingar och protokoll ....

Mars

2”

LE

|

I

Renbergsvattnet samt den del
av moderförsamlingen, som
ligger öster om vägarna Bur¬
träsk—Vebomark och Burträsk

10

11

12

14

IT

10.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

9 fm.

10 im.

10 fm.