OCR Output

1932 DEN 2 JANUARI. N:r 1

Ordenshuset i Umeå

Föreningshuset i
Hörnefors

Biograflokalen i
Nordmaling

Umeå stad, kvarter och stadsde¬
lar väster om rådhusesplana¬
den samt stadsdelen Haga och
Sandakolonien 2 vyn. .s

Återstående delar av Umeå stad

Den del av Umeå landsförsam¬
ling, som omfattar byarna Yt¬
tertavle, Innertavle, Anumark,
Ersmark, Fällforsån, Gärdsjö¬
bäck, Bäcksjön, Berttjärn, Ham¬
markulla, Nydala, Grisbacka,
Grubbe, Västerhiske, Kyrko¬
bordet, Baggböle, Koddis, His¬
sjö, Flurkmark och Håkmark

Återstående byar av Umeå lands¬
församling, som ligga norr om
älven och Tavelsjö kyrkobok¬
föringsdistrikt samt byarna
Överboda, Sörfors, Klabböle,
Röbäck och Västerteg —..:...:

Till Umeå landsförsamling i öv¬
rigt hörande byar söder om
UV ES

TIOTNGIOTS- SOCKeO- soccer FA

Av Nordmalings socken de sam¬
hällen och byar, som ligga väs¬
ter om Leduån och därifrån
inställelse icke sker i Nyåker

Av Nordmalings socken de sam¬
hällen och byar, som ligga
öster om Leduån och därifrån

inställelse icke sker i Nyåker

2”

Mars

»”

25

20

21

29

10 fin.

10 fm.

10 im.

10 fm.

10 fm.

9 im.

10 fm.

10 fm.