OCR Output

12 (1777. Den et Februarii.)

Görmakare Mb Aveflad,

Byggmåstare och Grufmanadfar af sämre wisset-.

Mcästare wid Alun- och vjåriol - Smderieme, Mäßings¬
Bruken och Kopparhammare. .

Bålgmakare. » »

Ullkammare, llll-sorterare, Ofwerskärare , Walkakr, Siocks
makare, och Smeder wid Fabriques, Manufaétur- och
Faé’corierne med betas meberlifar af båttkewilkux

Wakkmästare, Lands-Stads-och Bergs-Gewidmet, En¬
spånnare. « s

Kammardränaar.
Executions Qsetienter:
Laquayer.

Eies-sum

Befökare. _

Krögare i Städernex

Ärfkillige CWcrks och Private Person-w fpanbtmertare.
CoopvaerdieGFeppate.

Stvrmdn.

i

SalkpektersiuderbMåstate. k« .... .

Sokne Handwerkare.

Lotsar.

KOCH-. . .'

Tragardsmasiare ed) Jagare med Here berastmeberlitar.

Kolmätare.—s

Skogwaktake.

Görmakare ueom Aveüad.
·M«Zster-Smänner wid Hammar Smediorx

Smcilcare«och Drifware samt andre af enahandanixsor5

Okdlnakie Grufdrängar. -- ’ J

Silftnzvnb
' Dal. Ore.
'1

94

94

16

Sta!!!