OCR Output

«- C1 777. Des 16 Januar-ZU

Mai-sc fäledes i ofzvanberörde mätto nådlgst rafts förordna warder färben¬
Gut-N. N. til’beborigt i aft tagande kungiordt.· Kongb Hof-Reinen be¬

fallee oc.

« Den 16 Jan. Kongl, Kamar-scollegii Tarif eller Musk¬
« umg, hwarefter ei allenast nedannckmde SwenssasSilst
wer-Penningar, hwilka nu mera ei antagas i« atmännw
rösrelsen fåfom gängbart Mont, man ocks controlleradt
Werk-Sikfwer, ma af dem som bet ästuisdm anein¬
gen auwckndas til Krothtikvlderues clarerande, am at
isLandtMcknterierne inlemnas emot mutant straining;

· mifébaler - - s - ; L
‘Difo = - s s a - s ¬
Qito = - - s - - - ¬
Ducakon eller 8 Marks- stycke ¬

. I Dubbel Carolin eller 4 Marks stycke
Enkel bite eller z Marks stycke - —

é” = = = diko ellertMarks stycke ¬

«Qörtzens4 Carolin stycke - - - g

E Dito 2 Carolin stycke - - - ¬

Dir-I I Qatdlin stycke - s - ¬

g1 Dubbel Piece eller Tolfstyfwers stycke

H Enkel diko eller Sexstyswers stycke ¬

«t Fyra ares stycke, myntadt sedan åc 1700

lI gm?! Ewes stycke -« I s" s s¬
I Drf's stycke s - n - - s

1,1- Tod Contwlleradc Werk-Silfwer ¬

Äqchlsslupkn
I I a n

lilwlllilllaljfllll we

a.“

Riksdaler.

l MADE

Isoollloopwplll

i-·
‘40,

lll‘li‘l

' —¬

H«l!l«lHl

qu¬

fchs «¬
Yxxs
w.

1diet 1

Silfxmc«.

. I-—

ISZ

des-E
1135;
8
Zåi
tsz

163

HIH I l lsss
v ' Hw'h‘ Hwo “NM.
l

Hwilken Tarifkl til föle af KongL mains Nckdisga befalning urk!
Bref tit Des ochX Rissen-s- chmx1r--col»legium af« dem-; dato-, hksw
iscnn’m til mebecbémnbw efterrnzttelsg utfardas. «

Dem