OCR Output

l Utdrag

111111- alla ifrän 17/6 ms stut Utkomne

PUBLIQUE Undlmgaky

PLACATRR Fbwrdm mgar,

RESOLUTIONER
PUBLICATIONER,

Som

Niksens Styrfel samt inwärtes

Husl)ållning och Fbrfattningar 1 gewen¬
iemwäl ock Stockholms Stad i synnerhet angä¬
Med et fullkomligt Orda- Regsster öfwer des Jnnehallz

Jemte Förtekning, efter Åratalem pä alla de Publique »

Handlmgar och Acker, som Denna Ellofte Delen
innehåller.
iscskHssHksstsHssx ÆHMXHÆÆMÆMÆHMVMD
Ellofte Delen til 1779 ärs flat.
HÆHHDBBHHHVHWEÆØHHEFHHHHHHHHHHHDHH
Med Hans Rough Mai-G Allernädigste PRIvILEGIa

kpNWNNNNNNNNNNNNJNNWNOWNNNNsNNW

STO 11511391931, Tryckk uki Konst. Trpckeriec, 1783¬