OCR Output

De respeclem ej en gano
Filosofin och Politiken
Historien och sjelf kritiken,

Men — ]aa dem mores Jära mål —
Han köp!e Arsenik at i sitt bläckhorn slå
Och skref i vredes:nod — då hände

At snåla råttorna,, som detta knep ej kände, —

Uppå hans lärda verk snart åto sig ihjel. —
' Ni tror at mannen gjorde väl?

Det tror dock icke jag — i verlden knappt man fiuner
En ännu oanfautad sxrlft, K å
Men Auctora fora ära . vinner :

Den stund han dOpPa vill sin penna uli gift;

sev. XI *-F'*ABELN.
KORT == SLOTTET.

k Z

—Eu man, som sig til slut frin stora. verlden dragit,

Mq& fru och trenne barn pa landet lefde säll,