OCR Output

18

Har satan, ropte han, nu börjat Er regera ä
Och heisat Er at slåss? — Strax med en höglärd ton
En af dem svarade: Nej, vi blott repetera

— _ Vår Metafysiska {eclion. — $ i §

X. FABELN.
FORFATTAREN OCH RATTORNA. —

En Auctor klagade, at han R
Hvarenda sin product af réitor gnagen fann, — — f
Ehuru fälor nog och kattor til han hade. hoa >
F _ Det är förskräckligt, så han sade,
At intet arbete de djuren skona lärt, t — 5
+ Ty Prosa, Vers de anse lika, > r | Si
En Episk di! t, som ej för någon gifver vika ; j s
Så uui stil som lingd, de nästan half förlärt; . $ % Ft3
— Den bästa Drame de så behandla , R s¥ ; i Sr
Som vore den ej mer in blott en pamnsdags—såPg, __
Allt til fragmenter de föryandla; s