OCR Output

Det ämne, hvilket nyss förut ' — — —
De granskat intil dagens slut; 4 (1 D S
— Somnambulismen dem i träla åter förde :*
Och ömsom man dem ropa hörde: __
Jag nekar detta allt — men tvertom påslår jag —
Nå, men gor dock ett undantag 3
Exempli gratia — — Jag detta €j vill höra! —
_De begge ivistande nu började sig röra —
Med nålåon hafughet, ur sängen spruugo de,
; eg}nte argumenter ge e
Med vreda hotelser och snäsor *
Och sist med händerna på övron, munnar, näsor;:
Och böcker, stolar, bord begynte dansa kring.
Professorn, hvilken sof just midt inunder, väcktes
© Och utaf larmet nog förskräcktes, :
Han tinde up et ljus at se de underling >
Som af Studenterne bedrefvos,
Han kom, och han förvånad såg + ida ;
De ivenne vännerne, Som trätles, Slog.&s. Tefvos; ii *

Och bläckhorn, böcker, allt på golfvet blandadt ä;ggp*f*