OCR Output

FS O Yngling! kasta ej förnuftets ledstång bort,
i == Ty vet, ditt öfvermod då straffas innan kort.

vill FABELN .
-_.'IUPITERY OCH MINOS

Mia Son! —— så Jupiter en das . $
Til Minos talade — du menskoslägtet dömmer:
Med hög forundran spörjer jag,
* ' At, trotts den zid som F!
ä Knappt afgrunden —kan rymma —mer
De offer Atropos den ger. ””
s Hvad är det väl som kan forderfva '
Det arma menskoslägtet så, — f
At en bland hundrade Elisén får ärfva,
Kanhända Egennyttan? — Nå,
Den til en dej förderfyet gifver,

ä& ka 4di —

Det mesta onda dock från Lärrjan sig förskrifver.

ilosofen drommer, _

Ms

äx s