OCR Output

A .

Med list han fadrens nycklar grep

Och hela äpple—skatten knep,

Den ädelmodigt nog han delte med kamratev,

Och alla åto som kroater.

Strax efter fadren kom, och såg med mycken harm

Den kära skatten röfvad vara;
Nu. blef et: gräseligt allarm —

Hör, skrek han, olycksfågel! sva:*a" 2
Hvad du med mina applen glort” Bd

Du måste . ge lgen dem fort —

gossen rd'pade, det ej betyder storto

Vl äut up de friska bara.

6 F

VII PABELN

LINDANSABEN OCH BALANCER—STANGEN.

En yughng, hvilken dansa larde
Uppå en lina, dag från dag

Fann derml —mer *Mas, Six :,4 ,—"_——:_'_—Z_.;_