OCR Output

. NL LFABELN. —
i DEN GIRIGE OCH HANS SON:

En girig man en dag det kloka infall fick —
At någon bättre föda njuta ,
— Uppå et torg han alltså gick
At köpa äpplen der — men nästa ögonblick
Han rådligast det fann at väl dem innesluta
Uu sitt skåp med dubbla lås, >
''Ty han allena, det förstås,
Den sköna frukten spisa borde. _ /
Han alltså hvarje dag besök i skåpet gjorde, $
Och om et äpple der han något bortskämdt fann,
Han suckade den arme man — . — ,
Och åt up endast det; de friska skulle sparas —
s& Och som en helgedom förvaras. 4
ss tet Hans son, en gosse iin, som lefdé magra dar
Och uti skola gick, omsider känna lärde >
At uti Pappas skåp: en skatt låg i förvar, — —
2 Som blott för magen hade värde,

A $ %