OCR Output

n

FABELN.
YNGLINGEN OCH HANS FADER

Sdg mig, hur skall j jag lycka göra?
Eun yughnn flagade sin Far, —
Min Son! så lydde gubbens svar,
Låt uppå ärans väg dig föra; s : 4 tA
Gå, tjena blott sitt fosterland $ äi Z
Du bör för allmänt väl ditt eget ]ugn forsaka
+ Och dag och natt dig Ulhor vaka
For helrrden af yart Samhällsband. —
Nog— modosamt jag detta finner». i44
En utväg. era lätt jag skulle önska mig. — _ =
Mm Son, med kryperi, med list och med mma
Ditt mål du säkert hifmer.t—saboo oo i# JoO — s
Ah y! det nedrigt är; kan utan blygd och dast — >
Och utan arbete . jag ej få lyckan fast? — issE $
~Jo, 16r at detta allt dig spara;: SosÅ $
Du L.m en dummer Jons med hka framgang yargy «> :

©