OCR Output

8 ;

Et embete af vigt — för pengar allt man får;
Et Presidentskap nästa år $
Han kunde skaffa sig, om han sig möda gjorde.
: Nu under det han satt och grubblade som bäst,
Kom hans beljent at honom säga
Det ungdomen i byn sig samlat til en fest,
var en landilig dans, och man var van at äga
Sin Nådig Herre der som gäst: Ss
Det just en söndag var. — »Nålg Herrn nu hördes
»Min sysselsättning här ej låter störa sig:
»De kunna dansa utan mig.s —
Strax för at mera fredad vara
Samt bättre plåga sig med tusende förslag
Och planer efter välhehag,
Han sökte ensligheten bara :
Och stängde in sig hos sin skatt
Den med sitt sparda mynt han tänkte mera
Men då han härmed nu som bäst var sysselsatt,
Så kom en fattig man at hjelp hos honom söka —
Han gret och klagade och anhö!ll at i hast
Få tjugufem Riksdaler l&ua, :