OCR Output

Jnäehålt

‘Y‘

« Straff Balk.
-«’ - » I « - : .-F,:6:rts?ca Ysid.O-IMEU-SSUO- s- “f’- - « — «"« "«" « ««"
— 1111111611111 B‘e{15111'1111'11'11113' .
Kap. 1. Om dem, sont fwenfk straffrätt underfastade äro.

OIU straff och betas. sperkställfghek

Om forfök 1111 51111“. ·" . - ' " ‘ " — . » «
Omwällande. _ _ sz . H·
Om delaktigbeti brott. . " ¬

Om de allmänna gtunber, hwarefter strgff uiätas skola 3 så ock om nebrdtmins Mk . " « s

förändring af straffi wißa fall.

7. Om de srtmber, fom 1111111111 egex ttkphifftpa iixaffhachetz . J« . · »
8. Om fl‘abefifinb. v — . - — _

\ . , , ..-.

Andre Afdetningew
Om färfkilda Brett och betas Beftraffning.

SEEBECK

Stag. 39. . Ou- Férrfibeti, sä ock om andra fiSr Statens fäkesrhet menliga breit.
m. Om Majestätsbwft, fä ock om 1511111 111101 Mikets Ständer eller Riksstvrekfa
. 1«t. Om brott emot offentlig Mpndighet.
1:1. «Om fridsbxota «
sss Om förfalikning af allmänna handlingar, 1119111, penningefeblar; siämplar- vrfislar

eller märken.
14~ Om mened

IF« OFU spridande af pest cue: 1111111111 fist 111t11111fPor snuttosam fftfkdvltli fa ock 11111 all¬
11111111 faflis förgiftntng.
IS« OIU morb vch dräpz sä ock om annan mißhandel ii perfom , ‘_

170 Om 51011 61111);- 11111111115 fribet. .

181 13111 fa”? anwwslfez så ock om 1111111111 fircfriinfning. ¬
i-9. Om ägtenikapsbrott.
Om sedlighetsbrott.

2 \
121A“,