OCR Output

1931 den 28 november. N:r 31 7

sjö, Gransjö, Hvalsjönäs, Idbacka, Idvattnet, Kristineberg, Lugnet, Långtjärn,
Mellanås, Mesjö, Mårtensliden, Norråker, Nyland, Rismyrliden, Råsele, Sik¬
sjö, Statsås, Stensele norra, Strömåker och Svannäs eller Svanaberg, Vilhel¬
mina municipalsamhälle, Vilhelmina kyrkoherdeboställe, kronoparkerna Gi¬
deåkroken, Hörnan, Meseleberget, Småholmarna, Torvsjöån och Vojmåsen
ävensom i mantalslängden under ”å församlingen skrivna” upptagna perso¬
ner):

till ordförande: landstingsmannen John A. Nilson, Vilhelmina;

,» kronoombud: järnhandlanden E. Sjödin, Vilhelmina;

för Malgomaijs taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II)

(omfattar återstående del av Vilhelmina socken eller byarna Andersmark,
Backe, Blajkliden, Bångnäs, Djupdal, Dojnsjö, Dorris, Eriksberg, Fjällboberg,
Granhöjden, Granliden, Grundfors, Grytsjö, Hornsjö, Hällfors, Karlsbacka,
Klimpfjäll, Kroksjö, Laxbäcken, Lomsjönäs, Lövberg, Lövliden, Lövnäs, Löv¬
strand, Malgovik, Mark, Marsliden, Marsvik, Nordansjö, Nordanås, Olofsbäck,
Rekansjö, Rembacka, Rönnäs, Saxnäs, Siksjönäs, Sjöberg, Skansholm, Skog,
Stalon, Stornäs, Storvall, Strömnäs, Tjäl och Vilhelmina norra lappby, krono¬
parkerna Aronsjökullaårna, Malgomajlandet, Skönvik, Surberget och Vares¬
åsen, fjällägenheter i Ransarn, frälsetorp vid Kultsjön samt Vilhelmina södra
lappby ävensom i mantalslängden under ”å församlingen skrivna lappar”
upptagna personer):

till ordförande: överläraren E. Petré, Vilhelmina;
,» kronoombud: inspektoren N. A. Callin, Vilhelmina;

för Dorotea socken: (Ortsgrupp II, med undantag för Bergvattnets by, som
; tillhör ortsgrupp III)

till ordförande: jägmästaren Bernhard Påhlson, Dorotea;
» kronoombud: kommunalnämndsordföranden A. N. Aldén, Ormsjö;

för Äsele socken: (Ortsgrupp II med undantag för Åsele municipalsamhälle,
som tillhör ortsgrupp III)

till ordförande: kronojägaren E. R. F. Öhman, Söråsele, Åsele;
» kronoombud: kommunalkamreraren J. P. Grenholm, Åsele;

för Fredrika socken: (Ortsgrupp II)

till ordförande: lantbrukaren E. E. Nordenstedt, Fredrika;
» kronoombud: handlanden A. Domeij, Fredrika.

Härjämte kungöres till vederbörandes underrättelse och ledning följande
bestämmelser i taxeringsförordningen.

RR
0 Ne rr

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnder.

Taxeringsnämnd består av ordförande och ledamöter.
Länsstyrelsen förordnar ordförande i taxeringsnämnden och en person
att i egenskap av kronoombud vara ledamot i nämnden.