OCR Output

6 1931 den 28 november. N:r 31

för Lycksele sockens södra taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II)

(omfattar den del av Lycksele socken, som tillhör Lycksele södra lands¬
fiskalsdistrikt med undantag av Lycksele köping):

till ordförande: skogsförvaltaren Gustaf Lindahl, Lycksele;
,» kronoombud: t. f. ländsfiskalen Vilmer Lundgren, Lycksele;

för Lycksele sockens norra taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II)

(omfattar den del av Lycksele socken, som tillhör Lycksele norra lands¬
fiskalsdistrikt) :

till ordförande: jägmästaren Birger Bergström, Umeå;

» kronoombud: t. f. landsfiskalen R. A. Lindow, Lycksele;

för Lycksele köping: (Ortsgrupp III)

till ordförande: häradsskrivaren Hugo Svensson, Lycksele;
» kronoombud: kommunalnämndsordföranden Alex. Renman, Lycksele;

för Örträsks socken: (Ortsgrupp II)

till ordförande: kyrkoherden G. A. Grubbström, Örträsk;
,» kronoombud: lantbrukaren Edv. Jacobsson, Örträsk;

för Stensele socken: (Ortsgrupp II

med undantag för Stensele kyrkoby, Storuman samt byarna Luspen och
Vallnäs, som tillhöra ortsgrupp III) :

till ordförande: landsfiskalen W. Åström, Stensele;
,» kronoombud: jägmästaren S. Grenholm, Storuman;

för Sorsele socken: (Ortsgrupp II
med undantag för Sorsele kyrkoby, omfattande Sorsele, Norrsele och
Östanå byar, som tillhöra ortsgrupp III)

till ordförande: kronojägaren Gunnar Ågren, Sorsele;
» kronoombud: vandringsrättaren Mandus Persson, Blattnicksele;

för Tärna socken: (Ortsgrupp II)

till ordförande: hemmansägaren Ernst Johansson, Björkfors, Hemavan;
»kronoombud: nämndemannen G. A. Dahlberg, Granås, Tärnaby;

för Dikanäs taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II)
(omfattar den del av Vilhelmina socken, som tillhör Dikanäs landsfiskals¬
distrikt) :
till ordförande: folkskolläraren Nils Eriksson, Bäsksjö;
» kronoombud: kronojägaren P. O. Västerlund, Storsele, Vojmån;

för Vilhelmina taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II med undantag för
Vilhelmina municipalsamhälle, som tillhör ortsgrupp III)

(omfattar byarna Alblosele, Bergbacka, Bernhardstorp, Brännberg, Dala¬

Mesta: Rare

FREE RRRTTAANSTRNEA