OCR Output

2 1931 den 3 november. N:r 26

På grund av Kungl. kammarkollegii skrivelse den 29
december 1869.

Ett på egen bekostnad å kronoallmänning hugget maste- och stor¬

MRKS TSE I His biedene se nit NOR RN NNE SPD sr a
td (OTO Växande Illa UI BJAE ooo see sor jels «RAR area
Ett dito dito ...dito EN SSTOIREe SASTHNMET orerar bre cr
Ett dito. dito dito 3 HL SOMGGe > ÄERO: rise ser sd ar a
Ett dito. dito dito , som genom eld eller eljest fått mindre

skåda, söll sbjälkeor svit svvsenmk-anekläitella sobasvädiob
Ett dito dito "dito ,' till större :sågtimmera sh smnmob- obe
Ett.dito: dito dito SN APANGTG (OIIO 0 sra se RR bla
Ett dito dito mera skadat träd eller vindfälle, till bjälke ........
Fit dito dito "dito, till större. säd bopPEk slogs RAÄ: oso r cr rr ra
EE UNO RCD: CIO 5 Li IEC EE TCIPEÖEAs > VR ee ble es ep ene nr Klear
Ett lass slöjdvirke av lövSkög snotlodistal ve Wöt.....ccscs.r ra
Ett lass skogsalster till kolning, tjär- och pottaskeberedning eller

RRGER AE OTO Ae er Nie ee) b a si Res le IR er Re is RR LPtD ene sl sk Rn Ka
HR FRE OT AT OA TTG seas indierna ants Sonen ÄN NAMN iv AN nior NYN BSS
RE TORNA ETEN OR SEE Ge Rea on Bose per, byline lo enig bre å RR ek Rea
EI Ordn gedagSVerke 0; Fe. UED NaegAT 0. JOAGIUN, I. BR
En hektoliter pottaska om 81,s97 kilogram, enligt Kungl. breven

den 13 juli 1826 och den 3 mars POITUNGRAR, 2UMmkgrxaian
BO SIOUFOT OT FARIT a on sus ale Kble e ide a PR ble Ve ip Nip ee RR RR ee
ORO TO EE KOTE 050 > less sars ret a RÅN oinR AIR Kd ee rela fbe elr
HERR EE RO a AR Ra oas lg le Leer NÄR Alaa RÅR ALE iodjer sir SAR Ri Ca lh klä
Ett kilögrampitanlet, Far i0laRk BorrkR SPAR IPee. SmoDompg.
METE ONE SEGE SIA 0 ESR ES OR RS VE SE Resa nn da

BAER 1 LTD Lea ie arsa alnar GEN le Bak MR RIKA SR EE le TN REAR: Str
KI SORG TAR AL sne ene R Te aAa er rs ANA Sr da a da RR
HR ERIVEREH NG [ORO COM 2 os aren älg TGN RR a NT
Fö ASS härdvallskö om: 3,4008 ACCION |. >>. ve sk nbhvenvts bee så
KR EE (OT ECT 100 SG Rs Ge äng lea la Nara 14 RE alle NAR ne inta Ve ll fen eh
a EEG SAT TG Sllere a a ålade fa raise bida bla ee der eNtA TG orre Bl. ige

Kr.

öre

-—N
ar WO

NO N —
NM Oro RQ OrmAN-GOWR QQ

-—
+
ON

| 5 a
WNDWYNNA AO