OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 26 - 1931

N:r 26. Ang. 1931 års markegångstaxa.

ber 1931.

gångsdeputerade denna dag upprättade

Markegångs-taxa
för Västerbottens län
för år 1931

A. Markegång, i enlighet med föreskriften uti $$ 6 och 7 av
Kungl. förordningen den 2 juni 1911, angående grunderna och sät¬
tet för markegångsprisens bestämmande.

1:00;

Ränte- och kronotionde samt andra därmed jämförliga persedlar.

FY RER TOTITOr: BAER ORT T BSS DA NGA rele ae SRA BUS SR
BUT SEK TOHTET: ROTIET SA ast sir fen Ri elbas re arr ERNER RE Md Ler Ne
Bit HOK tollter:: AVIaGSRÖPNA 25: 0-5 sea ikes sei nail dre le RNE Ke
Bit hektoliter bländsäd, hälften råg och hälften:körft 43 540: ost
SETSErLO g fär SÖTA SIN OT 2 fa se sara as er BRA krets ia oh
BIE BEKTOlter SGI FAR een MSS Bak ur IE SAT NS Ve Ne Ar AS vo od AS
Ert istycke rökt läx- OM 2,97 KILOQTAMS- VIE CHI sla pre ba Ne saga
Ft HORTollter Sält STIORINIUNGE Gö 06 ale area or RAIN
SIT OR TOLfer REGTINSTIR OR Sen da son Ls ra der sl NEN SR rs SLENAN
SEE lögranm TOP CBC GOT: 400 sr is far Asia sög SER ST ra SA
Ert skrlögram torra ADBDOFEGT: 0:45 sila sie ses AEA ere AMN
BCE RNOg TAM tOFEUICE Ian ske öre re arne RR ae AA ar
BEREHOCTan (ÖS STR Spin r Rare Usa rese SON sne SKOG
Ettklogram Salt: Gil0:-5135 5 oc bn sl Sm Se OR 4 Sr RUNN EG
En hektoliter Sälspäck om: 81:50, KIOgTAt 125 er a ola
En tolft enkla finbladiga furubräder av 5,9, meters längd ........
En tolft enkla finbladiga furubräder av 4,,, meters längd ........
En tolft enkla grovbladiga furubräder av 3,;, meters längd ......

Kr.

öre