OCR Output

1931 den 1 oktober. N:r 23 5

Mantalsskrivningsort Antal kommunalombud
HÖRHStleS =>. SOCKEL 33 sko sia is SG 3
Hörnefors ÖR IR RAA AR AR 4
Nordmalings AT RR SS 6
Bjurholms NUMER RME 3

Skellefteå fögderi:

Skellefteå SOCKEIF So sr OSA 20
Bureå ERS R RAN 5
Byske YE EI ENE SAS RR 12
Jörns RN SNR NN SR 6
Norsjö ESAs ie 8
Malå SE Leg Se SNS 3

Lappmarks fögderi:

EVCKSGIC: KODPIND. so nov san earn 3
Lycksele SOCKEN orda Ks 10
Örträsks ABA AE TS RAN 3
Stensele ör SSE SRS SL 6
Sorsele SPN od vr SAN 6
Tärna FEN ESA eN R 2
Åsele ENS SER SN 8
Dorotea FÄRSEN MER Naga SANNE 6
Fredrika ETS SN RE SR 2
Vilhelmina STR SNS SNES 10

Degerfors fögderi:

Degerfors SOCKENS: oro sale dr 12
Bygdeå KISEL REN 0 Ak en 10
Burträsks fn Ae 12
Nysätra SUR SPENR a RS Re SN 5
Lövångers FAR käre 1 ena AN 6

Ombuden böra utses med fästat avseende därå att de kunna antagas hava
personlig, ingående kännedom om förhållandena i det område, de närmast
skola representera.

Dessutom iakttages särskilt beträffande socknarna inom Lappmarks fög¬
deri samt Malå socken:

att till mantalsskrivningen skall uppgivas och i mantalslängden anteck¬
nas jämväl varje persons nationalitet och språk, samt

att den del av lappbefolkningen, som kringflyttar utan stadiga bonings¬
platser, skall mantalsskrivas stam- eller byvis.