OCR Output

2 1931 den 1 oktober. N:r 23

med Hörnefors socken: å hotellet i Hörnefors den 26—28 november kl.
105: mm

med Nordmalings socken: å kommunalhuset i Nordmaling den 30
november—4 december kl. 10 f. m.

med Bjurholms socken: å kommunalrummet i Bjurholm den 23—25
november kl: 10 T..m.

i Skellefteå fögderi:

med Skellefteå socken: å pastorsexpeditionen i Skellefteå landsförsam¬
ling den 1—5, den 9—12 och den 14—15 december kl. 10 f. m.

med Bureå socken: å pastorsexpeditionen i Bureå den 25—28 och den
JO nOVvemDer. kl. 14 Im.

med Byske socken: å pastorsexpeditionen i Byske den 19—21 och den
23—27 november kl. 10 f. m. beträffande Byske församling samt å pastors¬
expeditionen i Fällfors den 7—8 december kl. 10 f. m. beträffande Fällfors

församling.

med Jörns socken: å kommunalrummet i Jörn den 16 december kl. 1 e. m.
och den 17—19 december kl. 10 f. m.

med Norsjö socken: å pastorsexpeditionen i Norsjö den 25—28 och den
30 november samt den 1—3 december kl. 10 f. m.

med Malå socken: å landsfiskalskontoret i Malåträsk den 7—9 december
kl 1OCE mm.

i Lappmarks fögderi:

med Lycksele köping: å pastorsexpeditionen i Lycksele den 21—22
december kl. 10 f. m;

med Lycksele socken: å pastorsexpeditionen i Lycksele den 14—19
december kl. 10 f. m; ;

med Örträsks socken: å landsfiskalskontoret i Örträsk den 24 november
KE TOSESM

med Stensele socken: å pastorsexpeditionen i Stensele den 7—i2
decemper kl: 10140.

med Sorsele socken: å kommunalkamrerarekontoret i Sorsele den 3-—-5
december kl. 10 f. m.

med Tärna socken: å landsfiskalskontoret i Tärnaby den 27-28
november kl. 10 f. m.

med Åsele socken: å tingshuset i Åsele den 1—535 december kl. 10 f. m.

jön ARR DARING Rb

NANTES AGREE