OCR Output

2 1931. den 12 september. N:r.21

uppbördsmannen utfärdas, angivande dels att beloppet utgör pensionsavgift
och dels för vilken person avgiften erlagts. Därest arbetsgivare enligt 18 8
nämnda lag utan sammanhang med kronoutskylderna erlägger pensionsavgift
för den, som hos honom har tjänst eller arbetsanställning, skall särskilt kvitto
på sätt ovan sagts utfärdas.

Umeå i landskontoret den 12 september 1931.

GUSTAV ROSÉN.
Elof Huss.

onstnahenar

a SBN NRA ENDE AT

Umeå 1931 - Larsson & C:os Tryckeri