OCR Output

västerbattens län |
ALLMÄNNA KUNOGURELSER I

T£21 vederbörandes Nisboden och efterrättelse tillkän.
nagives härmed, att företa sammanträdet för året med = |
västerbottens läns ordinarte RS RARE utsatte I
att eka sin band 3 klockan

rmiddage insstyrelas 18 Embe talokal | Umel. |

Umeå i landskontsret den 18 juli 1931. I
Nils GO. Ringstrand. I
Axel Mmäöberg. | I