OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERKIEN-AN:r 9740 = 1931

Uppläses i Lycksele, Sorsele, Stensele, Vilhel¬
mina, Åsele och Örträsks församlingars kyrkor.

N:r 9. Kungörelse angående kronohemman, som efter erläggande av
skatteköpeskilling få till skatte omföras.

Jämlikt bestämmelsen i Kungl. cirkuläret den 19 augusti 1870 kungöres
härmed att följande inom Västerbottens län befintliga hemman få till skatte
omföras efter erläggande av i lag bestämda skatteköpeskillingsbelopp, näm¬
ligen:

i Lycksele socken:

Fäboliden n:r 1, 15/512 mantal:

i Sorsele socken:

Sandsele n:r 2, 1/32 mantal;
Tväråträsk n:r 2, 5/04 mantal.

i Stensele socken:
Skarvsjön n:r 1, 19/1440 mantal.

i Vilhelmina socken:

Bäsksjö n:r 1, 25/11648 mantal;

Bäsksjö n:r 4, 1/16 mantal;

Latikberg n:r 3, 1/64 mantal;

Nästansjö n:r 1, 9/160 mantal,

Siksjö n:r 2, 1/64 mantal;

Siksjönäs n:r 1, 1/24 mantal;

Svanaberg eller Svannäs n:r 1, 1/32 mantal;
Svanaberg eller Svannäs n:r 2, 5/96 mantal.

i Åsele socken:

Borgsjö n:rt 1, 1/32 mantal:

i Örträsks socken:
Långsele n:r 1, 7/144 mantal.