OCR Output

4 1931 den 28 december. N:r 207

Östanbäcks valdistrikt med valställe i Östanbäck, omfattande nämnda by;

Storbrännans valdistrikt med valställe i Storbrännan, omfattande Asp—
liden n:ris 1 och 2, Klöverfors, Klöverfors eller Lidtjärn, Nyfors och Stor—
brännan;

Norrlångträsks valdistrikt med valsställe i Norrlångträsk, omfattande
Aspliden n:ris 3 och 4, Bjorktrask, Bodal, Dahlbäck, Källdal, Larsbo, Lid—
backen, Lillkageheden, Lillkageliden, Lillkagetrask, Lundåker, Lövholm, Mull—
berg, Nlde Norrlangtrask, Orrtjarn, Rismyrliden, Segerlund, Skurudal Svarta
Tallberg och Akerberg;

Finnträsks valdistrikt med valställe i Finnträsk, omfattande nämnda by;

Alunds valdistrikt med valställe i omfattande Blåfors, Brännan,
Brännland,, Brännäs, Båtfors norra, Islandsbäck, Kälfors, Lundfors, Malbäck,
Norrfors, Tväråfors och Alund;

Fällfors valdistrikt med valställe i Fällfors, omfattande Borgfors, Bränn—
tjälliden, Degerliden, Forsheden, Forsliden, Fällfors, Fällforsliden, Hedfors,
Hednäs, Holmstrand, Hälleström, Hällfors, Jakobsfors, Krokliden, Maltjäln,
Norrbacka, Pitmanliden, Selsfors, Selsmoran, Storliden, Storvik och Vacker—
heden.

— Dessa beslfit skola, där de icke på anförda besvär undanröjas, träda i till—
lämpning beträffande val, som förrättas enligt de röstlängder, vilka komma
att upprättas år 1932.

Umeå i landskansliet den 28 december 1931.

GUSTAV ROSEN.
Elis Almgren.

1931 — Larsson & C:os Tryckeri

mmecoms

s a