OCR Output

1931 den 28 december. N:r 207 3

Overklintens valdistrikt med valställe i Överklinten, omfattande Berga,
Brattliden, Erlandstorp, Fågelsång, Liljabäck, Matsneke, Mjösjön, Mjösjö—
bäck, Norrfors, Siknäs, Smörödningen, Tryssjön, Trågaliden, Äselet och Över—
klinten;

' Yteterklintens valdistrikt med valställe i Ytterklinten, omfattande Stenfors,
Västanå och Ytterklinten;

Akullsjo valdistrikt med valstalle i Akullsjo, omfattande Altarliden, An—
dersliden, Bjenfors, Bjensjön, Elglund, Frodtjärnbäck, Gottland norra, Grav—
bäck, Gravfors, Granfors, Gulltjärn, Högaliden, Kettbergsheden, Krokbäck,
Krokån, Liden, Nyliden, Olsliden, Ryssjön, Selsfors, Sjöbäck, Storliden, Stor—
rödningsberget, Stortjärn norra, Stortjärn södra, Strandholm, ÄÅkullsjö och
Asjon;

Inre Ultervattnets valdistrikt med valställe i Inre Ultervattnet, omfattande
Korssjön, Kvarnrödningen och hemmanen Ultervattnet n:ris 1—7;

Yttre Ultervattnets valdistrikt med valställe i Yttre Ultervattnet, omfat—
tande hemmanen Ultervattnet n: ris 8—12;

Robertsfors valdistrikt med valställe i Robertsfors, omfattande Alkvittern,
Framnäs, Fräkenbäck, Jodal, Jomark, Robertsfors brukssamhälle, Roberts—
fors municipalsamhälle, Selsberg, Storbäcken nya och Vimmerby;

Sikeå valdistrikt med valställe i Sikeå, omfattande Bergnäs, Granberget,
Legdeå, Sikeå, Sikeå hamnplats och Ståbäcken;

Byske socken.

Byske valdistrikt med valställe i Ytterstfors, omfattande Backa, Butjärn,
Byske, Ytterstfors, Båtvik, Bäckliden, Dalmyran, Innanbäck, Lindesmark,
Lundbäck, Långsjöliden, Selsvik och Tåmeträsk;

Stensjöns valdistrikt med valställe i Stensjön, omfattande Landfors, Lång—
sjön, Selet, Selet eller Bjurselet, Skogfors, Stensjön, Tvärån och Afors;

Furuögrunds valdistrikt med valställe i Furuögrund, omfattande Furuö—
grund och Rösnäs;

Tåme valdistrikt med valställe i Tåme, omfattande Björklund, Vitsjön,
Nordanå och Tåme;

Aby valdistrikt med valstalle i Aby, omfattande Avan, Brännlund, Ekenäs,
Harrsjön, Källbomark, Stavsjön, Åbyn och Akerbo;

Kinnbiicks valdistrikt med valställe i Kinnbäck, omfattande Gravlund,
Kinnbäck och Perstorp;

Renholmens valdistrikt med valstalle i Renholmen, omfattande Abyn eller
Brännfors;

Gagsmarks valdistrikt med valställe i Gagsmark, omfattande nämnda by;
Ostviks valdistrikt med valställe i Ostvik, omfattande Ostvik och Östbäck;
Frostkåge valdistrikt med valställe i Frostkåge, omfattande nämnda by;

Drängsmarks valdistrikt med valställe i Drängsmark, omfattande Bratt—
liden, Drängsmark och Hemmistjärn;