OCR Output

2 1931 den 28 december. N:r 207

Atriisks valdistrikt med valställe i Atrisk, omfattande Bergvall, Floda,
Renträsk, Ytteråträsk, Aland, Atrisk samt kronotorpen Brännlandstorp och
Eliastorp;

Hörnefors socken.

Hörnefors valdistrikt med valställe i Hörnefors, omfattande Hörnefors bruk
och sulfitfabrik;

Sörmjöle valdistrikt med valställe i Sörmjöle, omfattande Bjurå, Gubb—
svedjan, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle och Aheden;

Norrbyns valdistrikt med valställe i Norrbyn, omfattande Norrbyn, Håk—
näs och Sörbyn;

Norrbyskärens valdistrikt med valställe i Norrbyskär, omfattande Mo
ångsåg;

Bjenbergs valdistrikt med valställe i Bjenberg, omfattande Bjenberg, De—
gerbäck, Frängstorp, Tredingen n:r 1 och Häggnäs;

Norrmjöle valdistrikt med valställe i Norrmjöle, omfattande sagda by;
Ängersjö valdistrikt med valställe i Ängersjö, omfattande nämnda by;

Bäckens valdistrikt med valställe i Hörneå by, omfattande Hörneå och
Tredingen n:r 2 (Afdragsmyren).

Bygdeå socken.

Norums valdistrikt med valställe i Norum, omfattande Brednoret, Brän—
dal, Bölesbäcken, Gryssjön, Gräsnäs, Kärringskär, Norum, Nyböle, Sandåsen,
Sjönäs södra och Villnäs;

Djäkneboda valdistrikt med valställe i Djäkneboda, omfattande Djäkne—
boda, Floremark, Gransjö, Kullholm, Lantvallen, Nyvik, Ratu, Stensäter, Säv—
träsk, Sörbäckens södra och Ösjön;

Akulla valdistrikt med valstalle i Akulla, omfattande Antnäs, Bäcklund,
Brände, Fällfors, Gullmark, Högfors, Kroksjön, Kroksjönäs, Kroksjösundet,
Lantnäs, Lustigkulla, Nidolf, Kvarnfors, Ratubäck, Risbäck, Sörbäck norra,
Vargliden och

Sjulsmark valdistrikt med valställe i Sjulsmark, omfattande Bastuliden,
Bergliden, Bjensjöå, Björkliden, Brattfors, Bäckliden, Bäcknäs, Bäcksjö,
Häggnäs, Nyborg, Risböle, Risträsk, Risträskbäck, Rödås, Sjulsmark, Sjönäs
norra, Stensträsk, Strömbäck, Sörfors, Vänfors, Zakrisborg, Anäset nya och
Österboda;

Rickleå valdistrikt med valställe i Rickleå, omfattande Broänget, Bäck,
Rickleå, Storbäcken gamla och Storbäcken yttre;

Dalkarlså valdistrikt med valställe i Dalkarlså, omfattande Bobacken,
Dalkarlså och Ratuvik:

Bygdeå valdistrikt med valställe i Skinnarbyn, omfattande Junkboda med
undantag av Gamla Storbäcken, Kyrkobordet, Näs och Skinnarbyn samt Önde—
byn med undantag av Kroksjön;

. .