OCR Output

1931 den 18 december. N:r 205

Landstingsmannen Carl Lindmark, Drängsmarkby,
Nämndemannen Joh. Johansson, Vindeln.

Av länsstyrelsen utsedda ledamöter :
valda för åren 1932—1934:

Hemmansägaren Assar Ägren, Nyby, Bjurholm,

Disponenten Lorentz Thalen, Umeå,

Landstingsmannen Emil Bostrom, Bodbyn, Bodbysund,
Landstingsmannen And. Grenholm, Norra Stortjärn, Overklinten,
Disponenten Victor Fr. Ernberg, Olofsfors, Nordmaling,
Jägmästaren Nils Edblad, Sorsele,

Nämndemannen Axel Rådström, Råsele, Meselefors,
Lantbruksingenjören H. Wikström, Skellefteå.

valda för åren 1931—1933:

Överlantmätaren Helge Rudhe, Umeå,
Landstingsmannen Nils Brännström, Ljusvattnet,
Grosshandlaren J. E. F. Lagerkvist, Umeå,
Nämndemannen Johan Emil Lidén, Norsjö,
Häradsdomaren Aug. Lundberg, Teg, Umeå,
Gårdsägaren Gust. Lundberg, Bjurträsk, Kusfors,
Hemmansägaren O. Zingmark, Ytterhiske, Umeå,
Radmannen C. Sandström, Umeå.

valda for aren 1930—1932 :

Sekreteraren Adolf Granström, Umeå,
Hemmansägaren Erik Finnberg, Bjorksele,
Nämndemannen J. A. Hörnström, Hörnsjö,
Hemmansägaren S. P. Jonsson, Söråsele, Asele,
Fabrikören K. O. Norlund, Bureå,
Flottningschefen Oskar Grén, Skellefteå,
Jordbrukskonsulenten J. Söderblom, Vindeln,
Landsfiskalen F. W. Wallmark, Umeå.

Umeå i landskansliet den 18 december 1931.

GUSTAV ROSEN.
Elis Almgren.

UmeA 1931 —Larsson & C:os Tryckeri