OCR Output

1931 den 15 december. N : ris 198—199 3

lund, Carlsten, Gautsträsk nedre eller Forsnäs, Gautsträsk nedre eller Örnäs
och Sjöbonäs;

Sorsele valdistrikt med valställe i Sorsele, omfattande Giltjaur eller För—
söket, Gustafsberg, Norrsele, Norrsele eller Svergoträsk, Sorsele, Stensund,
Stridsmark, Stennäs och Östanå, lägenheterna Bäckebo, Lyckan, Nissebo,
Vilnäs, Idbäcksheden, Ripmyran, Stentorp, Östanbäck, Österbo, Brännberg
och Sörvik, kronotorpen Lertorp, Nyberget och Rankhyddan samt kronotorpet
Nyhem å kronoparken Abbmoberget;

Gargnas valdistrikt med valställe i Gargnäs, omfattande Asplund, Garg—
nas, Gargås, Grundsund, Holmfors, Högbränna, Johannesberg, Johannesberg
västra, Jönsarbo, Kläppnäs, Kläppnäs eller Reutoberg, Kronås, Lillträskudden,
Lotträsk, Lotträsk östra, Rengård, Staggträsk med Holmön, Västanås och Ös—
tersund samt lägenheterna Fromtjärn, Renlunda, Granhult och Orrslätten;

Blattnicksele valdistrikt (med valställe i Blattnicksele by, omfattande
Blattnicksele, Blattnicksele nya, Blomåker, Huftasjö, Kvarnbränna eller Sax—
näs, Österås samt lägenheterna Myrheden, Norrgård, Lövdala, Brobäcken och
Huftaträsk;

Bockträsks valdistrikt med valställe i Bockträsk by, omfattande Bock—
träsk, Bockträsk eller.Gränsgård, Björkliden eller Nordsjö, Malåberg, Leks—
udden, Racknäs, Oberget och Bäcknäs samt lägenheterna Granliden och Kin—
nekulle ;

Tvaratrasks valdistrikt med valstille i Tväråträsks by, omfattande
Tväråträsk, Tväråträsk eller Granträsk, Tväråträsk eller Vekarn, Storbacken,
Vänfors, lägenheterna Västerås, Blomdal och Norrbränna samt kronotorpet
Nyhem å kronoparken Dockmyran;

Sandsjöns valdistrikt med valställe i Sandsjö by, omfattande Sandsjö,
Nysjö, Lomfors, Lomsele, Lomselenäs, Holmsele, Juktfors, Sadelliden, Ohn,
Övre Lomfors;

Juktans valdistrikt med valställe i Juktå by, omfattande Aborrberg, Juktå,
Juktnäs, Hemnäs, Juktnäs eller Siksele, Sandvik och Abacka;

Bure valdistrikt med valställe i Bure by, omfattande Bure, Fjellnäs, Får—
träskudden, Nordanås, Måskenoive, Kåtaliden, Kåtanoive, Slagnäs, Storbrän—
na eller Nordsjö, lägenheterna Västra Fårträsk, Vinliden, Betlehem och Älv—
tomta samt kolonat 11 eller Högbränna å kronoparken Abbmoberget;

Bergnäs valdistrikt med valställe i Bergnäs, omfattande Bergnäs, Berg—
näs nya, Forsbacka, Höliden, Sjöliden eller Klippen;

Rastrands valdistrikt med valställe i Råstrand, omfattande Källbäck,
Källbäck eller Näverliden, Ruoptockheden, Råstrand eller Hednäs, Råstrand
eller Isberg, Sappetnäs och Torviksele;

Ragolidens— valdistrikt med valställe i Rågoliden, omfattande Avanäs,
Fredriksberg, Sandsele eller Kabbnäs, Sandsele eller Lillselebränna, Sandsele
eller Ragoliden, Sandsele eller Sappetavan, lägenheten Orkulla samt kolona—
ten 13 och 16 å kronoparken Abbmoberget;

Saxnäs valdistrikt med valställe i Saxnäs by, omfattande Luspebacken,
Nyby, Rackmyrheden, Saxnäs samt lägenheterna Gengonäset och Zakrisbo;